Bostadsmarknadens parter bjuds in till förhandlingar

Januaripartierna är överens om att mer måste göras för att tackla bostadsbristen. Samtidigt har partierna nu enats om att om bostadsmarknadens parter själva kan nå en överenskommelse om hur hyresmodellen i nyproduktion ska reformeras läggs ett förslag fram i linje med den överenskommelsen.

– Vår förhoppning är att den här lösningen kan lösa en del knutar i riksdagen. Att fler partier vill sätta sakpolitiken och lösningar för människors vardag före politiskt spel, säger partiledare Annie Lööf.

Runtom i hela Sverige finns en stor bostadsbrist. Sverige behöver fler bostäder, inte minst och hyresrätter. Köerna till en hyreslägenhet i våra större städer kan ofta vara mer än tio år, vilket inte är rimligt och leder till svarthandel. Centerpartiet har drivit på för flera reformer av bostadsmarknaden. Punkt 44 i Januriavtalet handlar om fri hyressättning i nyproduktion, och efter att utredningens förslag har kritiserats bjuds nu bostadsmarknadens parter in till förhandlingar.

– Hundratusentals människor står i bostadskö i Sverige idag. Frågan om hyressättning i nyproduktion är en viktig fråga, det är vi överens om inom januarisamarbetet. Samtidigt har vi har tagit till oss kritiken gällande processen och bjuder därför in parterna för att ta ett större ansvar för själva utformningen, säger Annie Lööf.

Utredningen om fri hyressättning vid nybyggnation presenterades nyligen och är skickad på remiss. Samtidigt har Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om att parterna på bostadsmarknaden ska få möjlighet att nå en överenskommelse om hur modellen ska se ut, för att regeringen sedan ska kunna lägga fram ett förslag. Kommer de inte överens genomförs utredningens förslag.

– Nu får parterna möjlighet att förhandla med varandra fram till 1 september. Når de en överenskommelse så kommer deras förslag till justeringar att inkluderas i helheten, för att sedan kunna genomföras under den här mandatperioden, säger Annie Lööf.