En långsiktig migrationslag på plats

En ny migrationslag har nu klubbats av en majoritet i riksdagen. Centerpartiet välkomnar att Sverige kan gå vidare från de tillfälliga lösningar som präglat migrationspolitiken under flera år, till en mer permanent och hållbar lösning.

– Nu är det slut på lappandet och lagandet i migrationspolitiken. Utsatta barn får bättre skydd och den som har en särskild anknytning till Sverige får större möjlighet att stanna genom en bred humanitär grund, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Sedan flyktingkrisen 2015 har Sveriges migrationslagstiftning präglats av oförutsägbarhet och tillfälliga ändringar. Under 2020 samlades samtliga riksdagspartier i en migrationspolitisk kommitté för att försöka hitta en mer långsiktig väg framåt, där Centerpartiet drev på för mer ordning och reda kombinerat med medmänsklighet. Nu har det förslag som regeringen slutligen lagt fram klubbats av en majoritet i riksdagen.

– Det är väldigt bra att vi får en långsiktig lag på plats. Det kommer att innebära mer förutsägbarhet för alla de utsatta människor som flytt till Sverige, och samtidigt blir det mer ordning och reda, säger Jonny Cato.

Ändringarna i den så kallade utlänningslagen handlar bland annat om att tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring ska vara huvudregel, att barn och HBTQI-flyktingar får större möjligheter att återförenas med sina familjer, samt att en bredare humanitär grund införs för vissa personer med stark anknytning till Sverige som annars riskerar utvisning.

– Nu får vi en långsiktigt hållbar migrationslag där vi upprätthåller asylrätten och är tydliga med vad reglerna är. Det är viktigt för Sverige och inte minst för de människor på flykt som kommer hit, säger Jonny Cato.