C: Europa förtjänar en fungerande arbetskraftsinvandring

Europa har stora problem med arbetskraftsinvandringen. Mängder av företag skriker efter kompetent personal samtidigt som det finns flera vittnesmål om människor som utnyttjas av oseriösa aktörer.

Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani är huvudförhandlare för parlamentets förslag för en modern europeisk arbetskraftsinvandring som ska skapa ordning och reda.

Siffror från Arbetsförmedlingen pekar på att Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på 30 000 - 60 000 personer varje år, för att fylla samhällsviktiga funktioner.

– Arbetskraftsinvandringen är livsviktig för Europas konkurrenskraft. Den stärker vår kompetensförsörjning, genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd, säger Abir Al-Sahlani.

– Många delar av arbetskraftsinvandringen är nationellt ansvar. Men det är också många delar där EU kan spela en viktig roll. Här gäller det att riva ner det lapptäcke av regler som finns i Unionen. Vi måste minska på byråkratin och de långsamma processerna och göra så att Europa lockar till sig kompetensen som företagen verkligen behöver, säger hon.

Nu presenterar Abir Al-Sahlani rapporten Legal migration policy and law, ett lagstiftningsinitiativ från Europaparlamentet som hon är huvudförfattare för. Efter att rapporten har behandlats kommer den att skickas till EU-kommissionen och ligga till grund för den kommande lagstiftningen om arbetskraftsinvandring.

Så vill Centerpartiet förbättra EU:s lagstiftning:

  • Ökad harmonisering av EU-lagstiftning
  • Gör det lättare för arbetskraftsinvandrare att flytta mellan EU-länder
  • Starta en europeisk talangpool
  • Gör det möjligt för egenföretagare att ansöka om arbetstillstånd
  • Inför talang-partnerskap mellan länder inom och utanför EU
  • Gör det enklare för säsongsarbetare att byta arbetsgivare
  • Oseriösa arbetsgivare ska kunna straffas

Läs mer i en debattartikel i DN