C: EU Inte tillräckligt ambitiöst om klimatet

Nu presenteras EU:s nya klimatpaket, för att minska utsläppen med 55 procent till 2030. Centerpartiets Europaparlamentariker anser att det finns flera bra saker i paketet, men att det går för långsamt.

– Tyvärr är förslaget inte tillräckligt ambitiöst. Nu kommer Centerpartiet att göra vårt yttersta för att förbättra förslaget i de kommande förhandlingarna, säger Emma Wiesner.

Det är flera stora lagstiftningar som EU-kommissionen nu har presenterat för att nå minskade utsläpp. Bland annat ett reformerat system med utsläppsrätter, hur Europa kan öka sin andel förnybar energi, minska utsläppen från bilar, samt uppdaterade regler för koldioxidutsläpp och koldioxiduttag i skog och markområden.

– EU-kommissionen hade potential till en vinnande pokerhand, men blandade istället bort korten. Det måste bli ordentligt dyrare att släppa ut i Europa, det behövs betydligt högre EU-mål för förnybart och man behöver satsa mer på nya innovationer, säger Emma Wiesner.

– Läget är akut. Klimatet förändras i en aldrig tidigare skådad hastighet. Europa kan vända utvecklingen, men då måste man skynda på. Det är bra att fler sektorer föreslås betala för sina utsläpp, till exempel flyg och sjötransporter. Men det finns fortfarande branscher som kommer undan. Vi måste komma bort från det fossila och där har vi sett att just handeln med utsläppsrätter har spelat en stor och viktig roll.

Emma Wiesner är också oroad över hur EU vill reglera skogspolitiken, som idag är ett nationellt ansvarsområde.

– Att skogen tar ett stort ansvar för klimatet är avgörande, men det måste ske på ett sätt som respekterar nationell kompetens och privat ägande. Kommissionens förslag är ett stort svek mot den svenska skogen och bioenergin, säger Emma Wiesner.