C: Så ska EU förbättra för klimatet

Den 14 juli presenterar EU-kommissionen en ny lagstiftning för klimatet. Centerpartiet vill se en drastiskt förändrad klimatpolitik som gör det dyrare att släppa ut.

– Ska vi minska utsläppen så måste Europas lagstiftningar bli rejält skarpare. Det effektivaste sättet vi kan göra det på är att förbättra handeln med utsläppsrätter, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

EU:s handel med utsläppsrätter står för hela 40 procent av Europas utsläpp och gör att det kostar att släppa ut. I Sverige finns 750 industrier, såsom järn och stål, raffinaderier, mineralindustri, pappers-och massa, förbränningsanläggningar, och produktionsplatser kopplade till systemet.

– Jorden står inför ett enormt klimathot. Temperaturen förändras i en aldrig tidigare skådad hastighet. Alla som kan måste bidra till att koldioxidutsläppen snabbt minskar rejält. Europa kan fortfarande vända utvecklingen. Men då måste klimatpolitiken göras om från grunden, säger Emma Wiesner.

För att förbättra för klimatet presenterar Centerpartiet flera reformförslag för en ny handel med utsläppsrätter:

  • Utvidga handelssystemet så att fler måste betala
  • Stoppa utsläppsrabatten som vissa verksamheter får
  • Stoppa utbetalningar till utsläppare
  • Sluta straffa industrier som ställer om
  • Dubbla pengarna som sätts på klimatinnovationer
  • Minska drastiskt på antalet utsläppsrätter som finns i systemet

Läs hela artikeln i SvD