Wiesner (C): EU:s skogsstrategi landar fel

Idag, fredag, presenterade EU-kommissionen sin skogsstrategi. Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner är kritisk till att den ifrågasätter det svenska ansvaret för skogen.

- Det är inte Bryssel som ska bestämma över svenskt skogsbruk. Vi kan inte reglera grekiska olivlundar och den svenska skogen med samma politik, säger Emma Wiesner (C).

EU-kommissionens skogsstrategi ger EU mer inflytande över skogspolitiken. Strategin i sig är inte bindande, men innan året är slut kommer EU föreslå bindande lagstiftning.

- Skogsstrategin har goda intentioner, att stärka den biologiska mångfalden, men den landar tyvärr helt fel. Strategin anser att EU vet vilka avverkningsmetoder och skördeperioder som är bäst för den svenska skogen, inte de som dagligen är aktiva i skogen. Det är inte så enkelt – det finns inte en EU-skog, det finns många olika skogar med väldigt olika förhållanden, säger Emma Wiesner.

- Det här stöper om hela logiken som det svenska skogsbruket bygger på: frivilligt skydd av skog och ansvarsfullt brukande. De svenska skogsägare jobbar dagligen med att förbättra miljön i skogen. Dessa perspektiv missar EU helt, istället utgår de från att skogsägare eldar upp skogen, säger Emma Wiesner (C).