C begär särskild debatt om Afghanistan

Efter att läget i Afghanistan eskalerat har Centerpartiet begärt en särskild debatt i riksdagen om Sveriges agerande, såväl under krisen som det fortsätta bidraget till utsatta människor i landet.

– Sveriges regering agerade inte tillräckligt snabbt när talibanerna återtog Afghanistan. Det väcker frågor kring svensk krisberedskap och omställningsförmåga, säger gruppledare Anders W Jonsson.

Stora utvecklingssteg har tagits i Afghanistan de senaste åren. Mödra- och spädbarnsdödligheten har minskat stort och miljontals fler barn inklusive flickor har fått utbildning. Mer demokratiska val har hållits. Allt detta riskerar nu gå om intet när talibanerna åter tagit kontrollen över i princip hela landet.

– För människorna i Afghanistan är talibanernas markvinningar inget annat än en fullständig katastrof. Vi ser hur många i ren desperation försöker fly landet för att rädda sig själva och sin familj, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.

Talibanernas planer på att vinna mark har varit tydligt en längre tid i och med att signalen om att internationella insatser skulle dras tillbaka. Återtagandet gick snabbare än förväntat. Sverige måste fortsätta bidra till fred och säkerhet runt om i världen, men det finns mycket att lära av erfarenheterna från Afghanistan. Inte minst om överlämnandet till nationella myndigheter då en militär insats avslutas.

– Bara dagar innan talibanerna återtog Kabul stod en av regeringens ministrar och ifrågasatte behovet av att hjälpa afghaner som under lång tid bidragit till fred. Det är en slående skillnad mot hur andra länders ledare slutit upp, säger Kerstin Lundgren.

Centerpartiet vill ha en ordentlig genomlysning av svenskt agerande innan, under och efter talibanernas återtagande, såväl som det fortsatta svenska bidraget till Afghanistan.

– Vi kan inte lämna landet och dess invånare ensamma. Vi vill därför att riksdagen håller en särskild debatt om Afghanistan, säger Anders W Jonsson.