Annie Lööf: ”Ett tryggt, grönt och företagsamt Sverige”

Under sitt sommartal 30 augusti lyfte Annie Lööf hur vi måste stå upp för vår liberala demokrati, hur vi kan och måste tackla klimatkrisen, samt vad som behövs för att hela landet ska må bra.

– Vi fortsätter kämpa för ett samhälle som ser styrkan i människors olikheter. Som ger människor kraften att leva sitt bästa liv. Vi fortsätter tro på att utveckling, innovation och samarbete är vägen framåt, sade Annie Lööf i sitt tal.

Att försvara vår liberala demokrati har aldrig varit så viktigt. Så inledde Annie Lööf sitt sommartal. Det som utspelar sig i Afghanistan är en fasansfull påminnelse om vad som står på spel. Kampen mot islamism, fundamentalism och hederskultur måste fortsätta. Men hotet kommer inte bara från talibanernas Afghanistan, utan även populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter som breder ur sig på flera håll i världen.

– Centerpartiet kommer aldrig sluta slåss för ett öppet, tolerant och hoppfullt Sverige. För oss är ett starkare skydd för våra demokratiska institutioner också ett steg framåt mot ett starkare, bättre och tryggare Sverige, sade Annie Lööf.

Annie Lööf lyfte samtidigt klimatkrisens alltmer alarmerande hot. Hur extremväder, översvämningar och skogsbränder bara i år förstört hela samhällen. FN:s klimatpanel, IPCC, slog i sin senaste rapport fast att klimatomställningen går för långsamt. Men rapporten pekar också på att om vi agerar snabbt och tillsammans så kan vi vända utvecklingen.

– Nyckeln till framgång är att jobba på flera olika plan. Bygga vidare på ett grönt, kraftfullt samarbete i EU. Leda den gröna utvecklingen globalt och sätta ännu hårdare tryck på Kina och andra utsläppsländer. Men också inspireras av den gröna revolution som redan är här, sade Annie Lööf.

Centerpartiet vill kombinera ambitiösa klimatmål med grön teknik och hållbart ledarskap. Att alla utsläpp omfattas av ett koldioxidpris eller ingår i ett system med utsläppsrätter. Att vi investerar i teknik för minusutsläpp som kan plocka bort utsläpp från atmosfären, att vi utvecklar förmågan att använda vätgas. Vi måste också producera mer förnybar el och kraftigt bygga ut våra svenska elnät.

Slutligen lyfte Annie Lööf hur trygghet också är frihet att kunna forma sitt eget liv. I Sverige ska människor kunna leva och bo där man själv vill. Ha tillgång till en bra, närvarande välfärd och ha ett jobb att gå till. Vi måste stärka samhällskontraktet i hela landet. Göra mer för att krossa gängen, för att hederliga människor i våra förorter återfår sin frihet. Ge våldsutsatta kvinnor livet tillbaka och ge brottsoffer upprättelse på riktigt.

– Vi måste sluta de regionala och sociala klyftorna och ger hela landet samma möjligheter. Ska vi ta Sverige framåt, då krävs det att vi jobbar målmedvetet för ett tryggare, företagsammare och grönare Sverige, sade Annie Lööf.

Läs och se hela talet här

Centerpartiets förslag för att försvara demokratin