C: Öka tryggheten inom vården genom digitalisering

Inför partistämman lägger Centerpartiet fram flera förslag för att skapa en vård och omsorg som drar nytta av digitaliseringen, som håller högre kvalitet, är mer tillgänglig och är anpassad till varje människa.

– Alla ska ha rätt till en trygg och nära vård. Vi måste se digitaliseringens möjligheter, vilket gör det bättre för såväl patienter som för medarbetare inom vården, säger Christer Jonsson, regionråd och ledamot i partistyrelsen.

Svensk vård och omsorg är fantastisk. Samtidigt är vi bland de sämsta länderna i hela västvärlden på att använda digitaliseringens möjligheter. Personal tvingas lägga orimligt mycket tid på administration, manuell hantering och inloggning i olika system som inte kan kommunicera med varandra.

– Nu behövs en historisk modernisering av hälso- och sjukvården. Genom ambitiösa digitala reformer kan vi skapa en vård och omsorg som håller högre kvalitet, är tryggare, är mer tillgänglig och anpassad till patienten, säger Christer Jonsson.

Centerpartiet vill att alla i Sverige ska få tillgång till heltäckande e-hälsokonton och äganderätt över sin information. Offentligt finansierade vårdgivare ska också kunna utbyta information om gemensamma patienter, för att göra vården tryggare, mer kvalitativ och individanpassad.

– Vi måste ge människor mer makt över sin vård. Alla ska ha rätten att få lista sig på vilken vårdgivare de vill, oavsett vart i landet de är baserade. Vårdcentraler ska kunna erbjuda både fysiska och digitala besök och nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som resten av vården, säger Christer Jonsson.

Centerpartiets förslag för en tryggare och mer nära vård

  • Inför heltäckande e-hälsokonton för alla invånare.
  • Ersätt dagens motstridiga och olika lagar med en ramlagstiftning för data och integritet inom vård- och omsorgssektorn.
  • I ramlagstiftningen ska människors äganderätt över sin egen medicinska information säkerställas. Den som inte vill ge vårdpersonal tillgång till informationen ska ha möjlighet att genom sitt e-hälsokonto dra in tillgången, med vissa undantag.
  • Alla vårdcentraler ska få i uppdrag att kunna erbjuda både fysiska och digitala besök.
  • Nätläkartjänster behöver regleras på ett sådant sätt att de fungerar också när patient och läkare befinner sig i olika regioner, säkrar patienters rättigheter, nå alla invånare och gör denna typ av vård ekonomiskt hållbar. Nätläkare ska ingå i samma ersättningsystem som resten av vården.
  • Centerpartiet vill att man ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare som helst. Om vårdgivaren har eller inte har en fysisk mottagning i patientens hemmaregion ska inte spela någon roll. För patienten ska vårdgarantin i primärvården gälla hos den utförare patienten är listad hos, oberoende av patientens hemmaregion.

Läs mer i en intervju med Christer Jonsson