C: Gör plasten bättre för miljön och klimatet

Ska klimathotet mötas på allvar så krävs förändring på flera plan. Centerpartiet lägger inför partistämman fram nya förslag på hur vi kan byta ut skadlig plast mot mer återvunnen och biobaserad plast.

– För Centerpartiet är det tydligt att vi måste göra mer om vi vill ha ett grönare Sverige. Vi måste ta ett rejält kliv mot en bättre miljö och minskad klimatpåverkan, säger partiledare Annie Lööf.

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir alltmer allvarliga och forskare har under en längre tid pekat på att människans sätt att leva är en orsak. Användningen av plast är ett exempel. Inför Centerpartiets stämma föreslår partistyrelsen lösningar för att snabbare byta ut fossil plast mot biobaserad eller återvunnen.

– Skyfallen över Europa, torkan som breder ut sig, skogsbränderna som både blir fler och svårare att släcka. Vi ser hur extremvädret leder till stora konsekvenser. För att minska utsläppen måste vi agera med konkreta och träffsäkra lösningar, säger Annie Lööf.

Plast förekommer ofta i vår vardag, i förpackningar, byggkonstruktioner och engångsartiklar inom vården. Tyvärr drabbas miljön i form av mikroplaster som inte bryts ned. Djur skadas och dör när plast fyller deras magar. Dessutom leder förbränningen av plast till utsläpp av växthusgaser.

– Vi behöver både minska vårt beroende av plast och samtidigt öka inblandningen av återvunnet och biobaserat material. Det är nödvändigt om vi ska kunna möta det klimathot vi står inför, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Bara runt en tiondel av all plast återvinns idag, och stora mängder eldas upp. Plasterna behöver bli mycket renare, enklare att separera och förstahandsvalet måste vara återvinning eller återanvändning.

– Människors ansträngningar för miljön går idag bokstavligt talat upp i rök. Vi behöver hitta lösningar som kan minska utsläppen och leda till mindre skadlig plast i miljön, säger Rickard Nordin.

Centerpartiets förslag:

Alla plastprodukter ska innehålla återvunnen eller biobaserad plast.

Vi vill införa en så kallad kvotplikt, vilket innebär att företag blir skyldiga att uppnå en viss nivå av återvunnet eller biobaserat material i de plastprodukter som säljs i Sverige.

Ett system med plastcertifikat ska skapa incitament för producenter.

Vi vill introducera ett certifikat för företag som producerar återvunnen eller biobaserad råvara i Sverige. Om ett företag producerar komponenter och enklare produkter av plast får de en kvot som de ska leverera på. Certifikaten kan sedan köpas och säljas på en fri marknad, på samma sätt som elmarknaden och systemet med förnybar energi ser ut idag. Företag som inte når sin kvot måste betala en avgift till staten.