Ny politik inför Centerpartiets stämma

23-26 september hålls Centerpartiets stämma, där ny politik ska debatteras och beslutas om. Bland annat handlar det om tre större program: En grön ekonomi för fler företag och jobb, En starkare liberal demokrati, samt Vård om omsorg av hög kvalitet i hela landet.

– Med ett år kvar till valet vässar Centerpartiet nu vår politiska plattform, inte minst med de tre starka politiska program som tagits fram, säger Michael Arthursson.

Partistämman är Centerpartiets högst beslutande organ och hålls vartannat år. Sista helgen i september ska olika politiska program och medlemmarnas motioner debatteras och klubbas.

– Förutom de runt 600 motioner som har kommit in har vi också tagit fram tre större politiska program. Det handlar om hur Sverige kan växa som grön ekonomi med reformer för fler företag, det handlar om hur vi stärker vår liberala demokrati, och det handlar om ett vård- och omsorgsprogram för hela landet, säger Michael Arthursson.

På grund av smittoläget kommer stämman att vara digital och genomföras i 23 olika hubbar runtom i landet. I de coronaanpassade hubbarna samlas ombuden från samma distrikt, i kombination med en huvudsändning som sker från Sigtuna.

 

En grön ekonomi med fler företag

Programmet har letts av Rickard Nordin som är partiets klimat- och energipolitiska talesperson.

Reformer för fler företag och jobb

 • Sänkt skatt för människor med låga och medelhöga inkomster och för de jobbskapande småföretagen.
 • Sverige ska satsa mer på forskning och utveckling.

Ökade möjligheter för människor

 • Minskat utanförskap och en mer flexibel arbetsmarknad.

Grön tillväxt i Sverige och i världen

 • Sverige ska snabbare få fram förnybar energi och det svenska elnätet ska uppgraderas.
 • Stärkt äganderätt och lokalt inflytande för klimat och miljö.

Bättre fungerande offentlig sektor

 • Onödig byråkrati ska kapas och hantering av tillstånd ska snabbas upp.
 • Den osunda konkurrensen från det offentliga ska minska.


En starkare liberal demokrati

Programmet har letts av Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor.

Starkare och rättvisare demokratiska institutioner

 • Det ska bli svårare att ändra grundlagen.
 • Domstolarnas oberoende ska stärkas och skyddas. Bättre skydd mot hat, hot och trakasserier mot media.

Förbättra transparensen i politiken och i offentlig sektor

 • En oberoende antikorruptionsmyndighet ska inrättas.

Stärk de medborgerliga rättigheterna

 • Medborgarna ska få mer kontroll över hur det offentliga använder deras personliga data.
 • Kön och funktionsnedsättning ska läggas till som hatbrottsgrunder i lagstiftningen.

Svensk utrikespolitik ska främja liberal demokrati

 • EU ska strypa medel till medlemsstater som inte respekterar sina åtaganden för demokrati och mänskliga rättigheter.


Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet

Programmet har letts av Christer Jonsson som är regiontåd i Kalmar län.

Ökad fysisk och digital tillgänglighet

 • Inför fritt sjukhusval – planerad slutenvård ska kunna väljas fritt i hela landet.
 • Medborgare ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare de vill – fysisk eller digital.

Ett kvalitetslyft i äldreomsorgen och demensvården

 • Mål om maximalt 10 anställda per äldres hem.
 • Rätt till dagverksamhet för de med demens ska garanteras.

Satsa på personalen

 • Ge rätt till fortbildning vårdens medarbetare.
 • Högre kvalitet i chefs- och ledarskap. Antalet medarbetare per chef behöver på sikt komma ned till 25 per chef.

Läs mer om alla program här