C vill utvärdera insatserna i Afghanistan

Centerpartiet vill att en parlamentarisk kommitté ska utvärdera Sveriges insatser i Afghanistan de senaste tjugo åren. Det lyfte partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren i en särskild riksdagsdebatt.

– Inte minst måste regeringens agerande under insatsernas avslut i Afghanistan genomlysas, säger hon.

Det som nu sker i Afghanistan är ett bevis på att den internationella närvaron i landet har varit nödvändig för att skapa förutsättningar för utveckling för flickor och kvinnor, för ökad frihet och demokrati. Nu måste vi lära oss av händelserna och skapa väl underbyggda underlag för framtiden. Centerpartiet vill se en bred analys av Sveriges tjugo år i Afghanistan, där allt från bistånd och diplomati till militära insatser ses över.

– Vi ska inte överge Afghanistans folk. Samtidigt måste Sveriges biståndsstrategi tydligt förändras efter talibanregimens maktövertagande. Både till omfattning och inriktning. Vi ska inte bistå en förtryckande talibanregim genom bistånd, säger Kerstin Lundgren.

Debatten i riksdagen begärdes av Centerpartiet i augusti, när regeringen inte agerat tillräckligt snabbt efter talibanernas intåg. Sveriges militära insats i Afghanistan hade kunnat avslutas på ett mer värdigt sätt. Även detta måste ses över i den parlamentariska kommittén.

– Sverige ska bidra till fred och utveckling av människors livchanser och rättigheter i världen. Genom handel, erfarenhetsutbyte, diplomati och bistånd – men även genom militära insatser. Därför är det viktigt att vi lär oss av det som hänt, säger Kerstin Lundgren.