C: En tryggare vård på landsbygden

Om Sverige ska ha en jämlik vård måste vi sluta hälsoklyftan mellan stad och land. Annie Lööf presenterade på centerstämman en budgetsatsning på totalt 1,4 miljarder per år, för att stärka primärvården och tillgängligheten av ambulanser i gles- och landsbygd.

– Svensk välfärd ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig i hela landet. Rätten till en nära vård är en rätt som ska gälla alla, säger partiledare Annie Lööf.

Sverige ska ha en jämlik primärvård i hela landet. För att sluta hälsoklyftan mellan stad och land vill Centerpartiet nu satsa 1,1 miljarder per år på fler läkare och mer personal på vårdcentraler i landets glesbebyggda delar.

Eftersom regionerna har ansvar för primärvården får de möjlighet att anpassa pengarna efter lokala behov. Antingen genom att ge etableringsstöd till små utförare på landsbygden, eller genom att justera ersättningen så att utförare får bättre betalt per patient i glesbebyggda delar av landet. Medel kan också användas för att skapa attraktiva villkor för den som öppnar en vårdcentral i glesbebyggda områden.

– En fungerande vård är en fråga om trygghet. Två av tre vårdcentraler i glesbygd har vakanser och i genomsnitt är en av tre läkartjänster vakanta. Det vill vi ändra på, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill dessutom fasa ut systemet med nationell taxa, eftersom det leder till att vissa nyetableringar på landsbygden stoppas. Istället ska ett nytt, öppet system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet införas, där regionerna och staten delar på finansieringen vid nyetablering.

– Genom att ta bort dagens hinder ser vi till att fler vårdcentraler kan öppna på landsbygden. Då kan också fler människor känna tryggheten med nära och bra vård, säger Annie Lööf.

Dessutom vill Centerpartiet skjuta till 300 miljoner kronor per år till fler ambulansbilar och medarbetare i glesbebyggda delar av landet. Förslaget innebär en förstärkt medicinsk beredskap och underlättar för fler att bo även långt från storstäderna.

– På många orter har människor upplevt försämringar i ambulansens tillgänglighet de senaste åren. Fler ambulanser skulle öka tryggheten för landsbygdsbor, inte minst för gravida kvinnor som har lång resväg till BB, säger Annie Lööf.

Ta del av hela rapporten här , 106.7 kB.