Centerpartiet presenterar nya talespersoner

Centerpartiets riksdagsgrupp och partistyrelse har beslutat om nya talespersoner för partiet. Anders W Jonsson fortsätter som gruppledare, med Ulrika Heie som fortsatt vice gruppledare.

Utöver rollen som försvarspolitisk talesperson blir Daniel Bäckström även landsbygdspolitisk talesperson.

– Hela Sverige måste få möjlighet att utvecklas och växa. Centerpartiet har under många decennier arbetat hårt för att skapa bättre förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i våra landsbygdsområden – det arbetet ser jag fram emot att fortsätta. För ett hållbart jordbruk och en stark svensk livsmedelsproduktion. För mer rättvisa regler gällande företagande och strandskydd, tillsammans med en stärkt äganderätt och en hållbar rovdjursförvaltning. Och inte minst genom välfungerande infrastruktur, så att det satsas ordentligt på utbyggt bredband, bättre vägunderlag och en pålitligt transportsystem som binder ihop hela Sverige.

Alireza Akhondi blir arbetsmarknadspolitisk talesperson.

– Att bryta utanförskapet är vår tids stora utmaning, efter klimatet. För mig som själv vuxit upp i utanförskap, och sett priset det innebär för både individ och samhälle, är det oerhört viktigt att Sverige får en arbetsmarknad som inkluderar. Där trösklarna att träda in blir lägre och fler får möjlighet att förverkliga sig själva. För mig tog det totalt 601 jobbansökningar innan jag fick chansen – 600 nej och ett ja. Så ska det inte vara. Tillsammans med Martin Ådahl har jag de senaste åren varit med och satt riktlinjerna för hur den historiska transformationen av svensk arbetsmarknad ska se ut. För en modernare arbetsrätt och omställningspaket, för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Nu ser jag fram emot att slutföra det vi påbörjade i Januariavtalet.

Sofia Nilsson blir talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa.

– Som utbildad sjuksköterska har jag arbetat många år inom äldreomsorgen, så jag vet att det behövs en ambitionshöjning och ett kvalitetslyft. Vi vill se satsningar på vidareutbildning av personal, på att utveckla demensvården och för att varje chef inom omsorgssektorn ges förutsättningar att vara en bra ledare. Inom funktionshinderpolitiken och LSS måste vi driva på för fler frihets- och rättighetsreformer. Ett annat viktigt område är att minska stressrelaterad psykisk ohälsa, där vi nyligen tagit fram 16 skarpa förslag som jag ser fram emot att driva vidare.

Catarina Deremar blir kulturpolitisk talesperson.

– Kultur, idrott och kreativa näringar är oerhört viktiga för ett öppet, demokratiskt och välmående samhälle. Det finns många dimensioner – allt från folkbildning, film, teater och körsång till public service. Listan kan göras lång. Oavsett om du bor på landsbygden eller i storstaden så är kulturen en förutsättning för att människor ska mötas och hitta ett sammanhang. Ett rikt kulturliv ökar dessutom attraktiviteten för en ort eller en plats. Det är politikens uppgift att skapa förutsättningar för att kulturen ska vara fri och tillgänglig för alla.

Talespersoner för Centerpartiet

Arbetsmarknadspolitisk talesperson


Alireza Akhondi (ny)


Bostadspolitisk talesperson


Ola Johansson


Ekonomisk-politisk talesperson


Martin Ådahl


Försvarspolitisk talesperson


Daniel Bäckström


Jämställdhetspolitisk talesperson


Annika Qarlsson


Klimat- och energipolitisk talesperson


Rickard Nordin


Kulturpolitisk talesperson


Catarina Deremar (ny)


Landsbygdspolitisk talesperson


Daniel Bäckström (ny)


Migrationspolitisk talesperson


Jonny Cato


Miljöpolitisk talesperson


Magnus Ek


Näringspolitisk talesperson


Helena Lindahl


Rättspolitisk talesperson


Johan Hedin


Sjukvårdspolitisk talesperson


Anders W Jonsson


Skattepolitisk talesperson


Per Åsling


Socialförsäkringspolitisk talesperson


Martina Johansson


Talesperson för mänskliga rättigheter, demokrati, konstitutionella frågor


Linda Modig


Talesperson för omsorg och psykisk hälsa


Sofia Nilsson (ny)


Talesperson för skog, idrott och besöksnäring


Peter Helander


Trafikpolitisk talesperson


Anders Åkesson


Utbildningspolitisk talesperson


Fredrik Christensson


Utrikespolitisk talesperson


Kerstin Lundgren