Ny talesperson och ökade budgetsatsningar för landsbygden

Centerpartiet presenterar nu Daniel Bäckström som ny landsbygdspolitisk talesperson och flera budgetsatsningar för landsbygden. Det handlar om mer pengar till landsbygdsprogrammet och viktiga insatser för säkra vägar i hela landet.

– Det behövs bättre förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Satsningar på bättre vägar på landsbygden är en direkt investering i att förenkla människors vardag. Ett stärkt landsbygdsprogram ger ett viktigt tillskott för att säkra jordbrukets utveckling och innovationskraft, samt uppmuntra arbetet med den gröna omställningen, säger Annie Lööf.

När landsbygden mår bra så mår Sverige bra. För Centerpartiet är det tydligt att förutsättningarna för människor och företag på landsbygden måste förbättras, därför görs nu flera budgetsatsningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk och en hållbar livsmedelskedja, samt på nödvändig infrastruktur.

– Det behövs ordentliga investeringar i landsbygden och våra gröna näringar. Regeringens satsning på landsbygdsprogrammet räcker inte. Vi föreslår därför ytterligare en miljard kronor per år för att säkerställa att vi når målen i livsmedelsstrategin. Pengarna går bland annat till framtidens unga jordbrukare och nya innovationer, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill stärka landsbygdsprogrammet med ytterligare en miljard per år ovanpå det regeringen satsar i sin höstbudget. Det är investeringar som behövs om Sverige ska nå det övergripande målet om att svensk matproduktion ska öka.

– Vi måste stärka konkurrenskraften inom svenskt jordbruk. De gröna näringarna är motorn i klimatomställningen och den ekonomiska nystarten Sverige behöver, säger Daniel Bäckström, ny talesperson i landsbygdsfrågor för Centerpartiet.

Samtidigt måste mer göras för att hela landet ska få trygga och säkra vägar. Centerpartiet vill satsa mer pengar på att stärka underhållet av enskilda vägar, på bättre vägbelysning samt på plogning och snöröjning av vägnätet.

– Människor ska kunna bo och jobba i hela Sverige. Det är upp till politiken att skapa rätt förutsättningar för att människor enkelt ska kunna resa mellan bostaden och arbetet, samtidigt som det måste finnas mer tillgänglig service på landsbygden, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson.


Daniel Bäckström är sedan 2014 riksdagsledamot från Värmland. Han kommer att sitta i Miljö- och jordbruksutskottet samt i Försvarsutskottet. Som landsbygdspolitisk talesperson kommer Daniel att fokusera särskilt på ett starkare jordbruk, mer rättvisa regler gällande företagande och strandskydd, stärkt äganderätt och en hållbar rovdjursförvaltning.


Centerpartiets paket för en starkare landsbygd

Mer pengar till landsbygdsprogrammet

1 miljard kronor mer än regeringen per år

Stärkt underhåll av enskilda vägar

150 miljoner kronor mer än regeringen per år

Bättre vägbelysning

200 miljoner kronor mer än regeringen per år

Plogning och snöröjning av vägnätet

50 miljoner kronor mer än regeringen per år

Totalt: 1,4 miljarder kronor mer per år än vad regeringen lägger på motsvarande landsbygdsatsningar.

Ta del av hela rapporten , 1.4 MB.