C: Så skapar vi en grön ekonomi med fler företag

På centerstämman antogs ett större program för en stark grön ekonomi. Sänkta skatter för småföretag och låg- och medelinkomsttagare, höjda klimatambitioner och större satsningar på förnybar energi och det svenska elnätet, krafttag för att minska utanförskapet, samt investeringar i forskning och utveckling.

– Vi står inför en grön nyindustrialisering. Med rätt drivkrafter kan fler människor komma i arbete, samtidigt som vi minskar utsläppen och stärker den svenska ekonomin, säger Rickard Nordin som lett arbetet med stämmoprogrammet.

Sverige behöver ett politiskt ledarskap som tar vara på varje människas drivkraft att forma sitt eget liv. På Centerpartiets stämma antogs ett stort paket för en stark grön ekonomi, som innehåller skarpa förslag för att ge fler människor chansen att gå till ett jobb, för småföretagen att växa sig starkare, för att utanförskapet att minska och för att snabba på den gröna omställningen.

– Med vår politik kan Sverige bli friare, rättvisare och grönare. Nu behövs bättre villkor för jobbskapande småföretag och ökade drivkrafter för människor att arbeta. För om fler kommer i jobb kan vi minska utanförskapet och dessutom skapa större offentliga intäkter till vården, äldreomsorgen, skolan och rättsväsendet, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet vill bland annat se en nationell strategi för att omvandla utsatta områden till trygga stadsdelar, senast 2030.

Samtidigt måste mer satsas på gröna och klimatsmarta lösningar, gällande såväl förnybar energi och utbyggda elnät som på hållbara transporter. Sverige och EU ska vara ledande i den stora omställning som klimatet kräver, inte minst genom teknikutveckling.

– Sverige behöver en kraftig nystart som banar väg för den gröna omställningen och skapar goda villkor för företagen, jobben och välfärden. Där vi trycker tillbaka utanförskapet, ser till att fler få ett jobb att gå till, en egen bostad och skapar ett bättre samhälle, för alla, säger Rickard Nordin.

Centerpartiets förslag för en stark grön ekonomi

  • Sänk skatten och kostnaderna för småföretag, via lägre arbetsgivaravgifter och att förenklingsregeln inom 3:12 höjs. Även enskilda firmor ska kunna göra friskvårdsavdrag. Avskaffa onödiga regler för företag, där flera av regellättnaderna som gjorts under coronakrisen görs permanenta.
  • Människor med låga och medelhöga inkomster ska få en kraftig skattesänkning.
  • Öka drivkrafterna att arbeta genom att ställa krav på aktivitet för att få försörjningsstöd, och att den som hittar ett jobb får behålla en del av stödet. Öka kvalificeringsperioden in i trygghetssystemen och höj taken.
  • Öppna upp offentlig data, med undantag för integritetskänslig information. Offentliga upphandlingar ska ske med öppen källkod. Kraven på bankerna när det gäller IT-relaterad brottslighet ska stärkas.
  • Snabba på utbyggnaden av förnybar energi i Sverige, uppgradera det svenska elnätet och koppla samman Europas elnät. Energibranschens tillståndsprocesser ska halveras i ledtid. Gör EU:s klimatmål mer ambitiösa och bredda EU:s ETS. Rikta en större del av svenskt och europeiskt bistånd mot klimatåtgärder.
  • Fortsätt den gröna skatteväxlingen. Fasa ut nedsättningar av koldioxidskatt, värna branschernas konkurrenskraft och se över miljöskatterna. Företag som gör miljö- och klimatsmarta investeringar ska gynnas genom kortare avskrivningstider. Samtidigt ska producentansvaret öka och ett marknadsdrivet kvotsystem för plastprodukter införas, så att plasten innehåller mer återvunnet och biobaserat material.
  • Ta vara på skogens och bioekonomins roll i klimatomställningen. Underlätta ytterligare för hållbara transporter, med ett moderniserat transportsystem och en fossilfri infrastruktur.
  • Ta fram en nationell strategi för att omvandla utsatta områden till säkra och trygga stadsdelar senast 2030.
  • Se över föräldraförsäkringen för att bättre se till barnets bästa och för att öka jämställdheten.
  • Satsa mer på forskning, utbildning och utveckling.