Fler ska fällas för sexualbrott och människohandel

Alldeles för få anmälda sexualbrott leder idag till fängelse, eller ens åtal. Centerpartiet har flera förslag för att fler ska kunna straffas och att straffen ska höjas, särskilt när det gäller brott mot barn. Brottsoffer i hela landet måste också få bättre stöd.

– Alltför få förövare kan åtalas och straffas idag. Centerpartiet har under lång tid drivit på för skärpta straff för sexualbrott generellt, och i synnerhet när det är barn som utsätts, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Sexualbrott och sexuellt våld är brott som på ett helt överskuggande sätt drabbar kvinnor och barn. På partistämman beslutade Centerpartiet om höjda straff för människohandel, sexualbrott och sexköp, att polisen och rättsväsendet ska få mer resurser för att arbeta med frågorna, samt att brottsoffren ska ges bättre stöd i hela landet.

– Sexualbrott mot barn ska aldrig bara kunna leda till böter. Sexköp ska alltid leda till fängelse och när barn utsätts för sexualbrott ska straffen vara ännu hårdare. Samtidigt måste vi hjälpa fler människor som utsätts för prostitution och människohandel, säger Johan Hedin.

Centerpartiet vill att alla polisregioner i Sverige ska ha specialiserad kompetens på sexualbrott, och att polisen får mer resurser för att bekämpa sexualbrott. Det gäller även brott som sker på internet och drabbar barn och kvinnor i Sverige, oavsett var en sajt är registrerad. Domare och nämndemän som dömer i sexualbrottsmål ska också genomgå en särskild sexualbrottsutbildning, och det måste göras mer forskning på området.

– Det här handlar om brott mot väldigt utsatta barn och kvinnor. Samhället måste göra mycket mer för att stoppa sexualbrott i Sverige och straffa förövarna, säger Johan Hedin.

Centerpartiets förslag för att bekämpa sexualbrott

  • Höj straffskalan för sexualbrott som sexköp och sexualbrott mot barn. Minimistraffet för sexköp ska minst vara fängelse. Straffsatsen ska vara högre om det rör sig om barn.
  • Gör mer för att stoppa digitala bordeller där kvinnor och barn säljs i Sverige, oavsett var sajten är registrerad. Polisen ska få mer resurser för utredning av sexualbrott online.
  • Öka resurserna för polisen för att aktivt och proaktivt jobba med sexualbrott i hela landet. I varje polisregion ska det finnas utredare med specialistkompetens om våld i nära relation, sexualbrott, människohandel och hedersbrott.
  • Domare och nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning för att få döma i sexualbrottsmål.
  • Betänketidens längd på 30 dagar för offer för människohandel ska ses över, så brottsoffret får tillräcklig tid till återhämtning.
  • Alla som har utsatts för prostitution och människohandel ska få möjlighet till rätt stöd och vård, i hela landet.
  • Säkra finansieringen av den nationella hjälplinjen med stöd för personer som upplever sig ha ett problembeteende kopplat till sin sexualitet.
  • Prioritera att de utsatta får bättre hjälp genom ökade resurser till stödverksamhet – såsom socialtjänst, BUP, kvinnojourer och ungdomsmottagningar.
  • Stärk forskningen kring vård och behandling av personer som har dömts för sexualbrott.