C budgetsatsar på fler växande företag

I Centerpartiets budgetförslag som presenteras nästa vecka görs viktiga satsningar för att svenska företag ska kunna växa. Det handlar om totalt 2,5 miljarder över tre år.

– Vi måste minska regelkrånglet, förenkla och sänka skatterna, samt se till att små företag har möjlighet att återhämta sig efter pandemin, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Många svenska företag har drabbats hårt under pandemin. Om Sverige ska må bra måste svenska företag må bra, och då måste politiken skapa rätt förutsättningar.

Centerpartiet vill i ett omfattande företagspaket införa flera regelförenklingar, ha enklare skatter för enskilda firmor och göra satsningar på såväl att få nyanlända i arbete som på kvinnors föreagande. Det behövs dessutom en ny och enklare företagsform, ingångsföretag, för att det ska bli lättare att bli egenföretagre.

Satsningarna handlar om totalt 2,5 miljarder över tre år.

– Det här är ett viktigt företagspaket för hela Sverige, betydligt kraftigare än vad regeringen har satsat i sin budget. Svensk ekonomi behöver ett ordentligt återhämtningspaket, med träffsäkra lösningar för jobb och företagande, säger Martin Ådahl.

Centerpartiets företagspaket på 2,5 miljarder:

Lättare att starta företag genom Ingångsföretag

Det behövs en ny enkel företagsform – Ingångsföretag – som gör det lättare att starta företag för den som inte är insatt i skattelagstiftning. En schablonbeskattning görs på omsättningen upp till ett visst belopp.

Mindre regelkrångel

Vi måste snabba på arbetet med regelförenklingar. Regelrådet hos Tillväxtverket måste stärkas, vi måste bättre följa upp och mäta regelbördan, och vi måste anpassa lagar mer utefter små företags behov.

Skatteförenklingar för enskilda firmor och förlängda anstånd

Centerpartiet vill se fler skatteförenklingar för enskilda firmor. Det gäller räntefördelningen, stickår för fastigheter och reglerna för skogsavdrag. Nu skjuts dessutom kraven fram på att betala tillbaka de skatteanstånd som företag fått under pandemin, för att undvika fler konkurser.

Bättre regler för personaloptioner

Personaloptioner gör det möjligt för företag att bli mer konkurrenskraftiga, när nyckelpersoner kan bli delägare. Centerpartiet vill se ytterligare förbättringar av reglerna.

Mer stöd till kvinnors företagande

Det behövs fler satsningar på kvinnors företagande, till exempel via de nätverk som Tillväxtverket arbetat med.

Fler nyanlända ska komma i jobb

Etableringsjobben är viktiga för att få långtidsarbetslösa och nyanlända in på svensk arbetsmarknad. De måste därför påskyndas, och även breddas till företag som inte har kollektivavtal.

Regionalt exportfrämjande och stärkt besöksnäring

Business Sweden får, efter Centerpartiets förslag, i uppdrag att samordna exportsatsningar med regionerna, så att fler regionala initiativ fångas upp. Visit Sweden ges mer resurser för att marknadsföra Sveriges som turistmål efter pandemin, för att stärka besöksnäringen.

Kortare processer gällande tillstånd

Stora delar av det svenska näringslivet drabbas av långa ledtider och utdragna processer kring tillstånd och tillsyn. De processerna behöver kraftigt förkortas.