Budget: C vill öka satsningar på kvinnors och barns trygghet

Brottsstatistiken är tydlig med att den farligaste personen i en kvinnas liv är en man hon har eller har haft en relation med. Nu avsätter Centerpartiet drygt 2,6 miljarder i budgetsatsningar för att skydda utsatta kvinnor och barn.

– År efter år blir kvinnor trakasserade, misshandlade, våldtagna och mördade. Det är dags att vi på allvar växlar upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för att skydda barn, säger partiledare Annie Lööf.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, och inte minst ett jämställdhetsproblem. Alltför många kvinnor har någon gång utsatts för sexuella kränkningar, hot, våldtäkt eller våld. I de värsta fallen leder våldet till dödsfall.

– Alla kvinnor har inte blivit utsatta, men alla kvinnor lever med den otrygghet som risken att bli utsatt för med sig. Det är helt oacceptabelt att den hotbilden drabbar så många flickor och kvinnor i Sverige, säger Annie Lööf.

Pandemin har kraftigt ökat otryggheten för kvinnor som tvingas stanna hemma med sina förövare. De har blivit utsatta för än mer våld och haft svårare att söka hjälp. När restriktionerna tas bort krävs ordentligt med resurser för att erbjuda stöd till de som utsätts och för att bekämpa våldet.

– Det här är en ytterst allvarlig situation som förtjänar satsningar som motsvarar det allvaret. Vi måste göra mer för att stärka barns och kvinnors trygghet i spåren av pandemin – när restriktionerna lättar behöver det innebära mer frihet även för dem, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

I Centerpartiets budget avsätts drygt 2,6 miljarder kronor, det vill säga 280 miljoner kronor mer än regeringen, för att på allvar skydda barn och kvinnors trygghet.

– Centerpartiet har under lång tid drivit på för lagförslag, reformer och budgetsatsningar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Nu måste vi öka takten i det arbetet, säger Johan Hedin.

Centerpartiets budgetsatsningar för kvinnors och barns trygghet

Insatser för unga

Idag utsätts nästan var fjärde ung tjej för brott i relationer med jämnåriga killar. Vi vill därför satsa på tidiga insatser och riktade satsningar mot unga våldsutövare, för att stoppa unga killars våld i ett tidigt skede.

Hjälplinje för unga

Vi vill satsa på en treårig pilotverksamhet med en nationell hjälplinje för unga personer. Idag finns nationella stödlinjer för vuxna våldsutövare som vill ta sig ur destruktiva beteenden och sluta slå, men det saknas en motsvarighet för unga.

Mer resurser till NCK

Centerpartiet vill ge Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) bättre och mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det handlar bland annat om full finansiering av Kvinnofridslinjen och en särskild satsning på ett nationellt kunskapsuppdrag så att NCK kan fortsätta öka och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Satsningar för barns trygghet på nätet

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel har ökat under pandemin. Centerpartiet vill ge mer resurser för att höja kunskapen hos yrkesverksamma som möter utsatta barn, och till regionkoordinatorer med spetskompetens på människohandel. Vi vill även ge Skolverket mer medel för att arbeta för barns trygghet på nätet.