Budget: Satsa mer på klimatåtgärder som gör skillnad

I Centerpartiet budgetförslag finns kraftiga satsningar på klimatområdet. Centerpartiet lägger 4,8 miljarder kr mer än regeringen på klimatåtgärder, inte minst när det gäller ökade satsningar på miljöteknik, grön innovation och förnybart.

– Framtiden är grön, men för att nå dit måste vi minska utsläppen, återanvända mer och komma ifrån vårt beroende av fossila bränslen. Det är så vi får klimatomställningen gjord, säger partiledare Annie Lööf.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, det är det ingen tvekan om. Den klimatpolitik som förs idag är helt avgörande för vår möjlighet att nå klimatmålen. Därför är det allra viktigaste att vi inför träffsäkra åtgärder som gör störst skillnad för att minska utsläppen.

– Vi vill se fler satsningar på miljöteknik så att vi får fram de lösningar som faktiskt kan vända utvecklingen, som gör en verklig skillnad. Det behöver också bli lättare för både företag och människor att välja klimatsmarta alternativ, säger Annie Lööf.

I Centerpartiets budgetförslag finns viktiga klimatsatsningar som främjar innovation och som tar stora steg mot fossilfrihet. Politiken måste nu hänga med i den gröna industrialiseringsvåg som drar över Sverige med kraft.

– Vare sig det gäller fossilfritt stål, batterifabriker, havsbaserad vindkraft eller klimatneutral cement så står många svenska företag och stampar i väntan på att få sätta igång klimatomställningen, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiet har drivit på för att rikta om klimatpolitiken till mer träffsäkra och konkreta resultat. Företagen måste få bättre förutsättningar för att ställa om, samtidigt som vi tar nästa steg gällande utveckling av vätgas, lagring av el, infånging av koldioxid, bättre återvinning av plast och fler ellastbilar på våra vägar.

– Vi måste också göra det lättare för människor att bidra. Vårt gröna avdrag har redan gjort det lätt att göra rätt, och har fått fler att sätta upp solceller och laddboxar, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet delar många av regeringens ambitioner, men det behövs ännu skarpare åtgärder som faktiskt leder till minskade utsläpp.

– Det är fullt möjligt att ha en kraftig och resultatinriktad klimatpolitik samtidigt som vi skapar nya jobb i hela landet och ökar exporten av svensk miljöteknik. Det är bra politik som Sverige och världen behöver, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Centerpartiets förslag på klimatområdet:

Snabbare omställning av transportsektorn

Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp. Därför innehåller Centerpartiets budget ett paket för fossiloberoende transporter om 2,8 miljarder. När antalet elbilar ökar vill regeringen dra i handbromsen genom en sänkt klimatbonus. Vi vill behålla den. Vi måste också främja en ökad biogasproduktion, höja premien för klimatsmarta lastbilar och bussar och skapa bättre förutsättningar för gröna flygresor och för cykling.

Stärkt konkurrenskraft för miljöteknikföretag

Sveriges industri och näringsliv tar nu stora kliv för att ställa om till en fossilfri framtid. Det behövs mer satsningar på vätgas samt på att fånga och lagra koldioxid, så kallade minustutsläpp. Här är regeringens tidsplan för långsam. Vi vill sätta ett nationellt mål för minusutsläpp för att göra Sverige klimatneutralt till 2045.

Satsningar på återvinning och förnybara råvaror
En av nycklarna i klimatomställningen är Sveriges förnybara rikedomar, inte minst från skogen. Med hjälp av bioraffinaderier och industrianläggningar kan vi tillverka morgondagens drivmedel, plaster och textilier. Råvaror från naturen och återvunnet material måste ersätta importerade fossila råvaror. Vi måste också satsa på forskning och innovation kopplad till återvinningen av kritiska material, såsom metaller och mineralter, eftersom dessa används i framtagningen av batterier, solceller och vindturbiner.

Fördubbla den förnybara elproduktionen

Svensk industri måste kunna lita på att elnätet håller, inte minst när efterfrågan på el ökar. Centerpartiet vill förstärka elnäten och öka den lokala elproduktionen, med förbättrad kapacitet i elsystemen. Vindkraften slår nya rekord och förnybar energi fortsätter att öka, men eftersom tillståndsgivningen släper efter finns fortfarande begränsningar. Vi vill därför korta tillståndsprocesserna kraftigt för nya ledningar och anläggningar.

Utöka det gröna avdraget

Det gröna avdraget har redan lett till att tusentals hushåll kunnat haka på klimatomställningen med solceller och laddboxar. Det behöver nu breddas till nya områden, inte minst energieffektivisering, vattenbesparande åtgärder och konvertering av bilar.