C vill rädda landsbygdens mackar

Hundratals mackar på landsbygden kan snart tvingas lägga ned, på grund av nya krav om renoveringar. Centerpartiet vill avsätta 300 miljoner i budgeten för att ge de drabbade mackarna ekonomiskt stöd och mer tid att genomföra kraven.

– Människor och företag på landsbygden behöver god service, det skulle vara förödande om mackarna lades ner, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson.

Före nästa sommar måste hela landets mackar rostskydda sina rör och ledningar. Det är nödvändigt att verksamheterna blir mer miljö- och klimatvänliga, men med dagens tidsplan riskerar förslaget att slå ut hundratals mackar på landsbygden som inte har råd med investeringen.

– Mackar är väldigt viktiga för en levande landsbygd. En drivmedelsstation är så mycket mer än någonstans man fyller på med bränsle. Den kan vara en livsmedelsbutik, post, turistinformation, besöksnäring, service och bygdens trygghet, säger Helena Lindahl.

Centerpartiet vill ge mackarna anstånd till 2025 med investeringarna, och att det införs ett stöd som kan hjälpa ägarna att betala för åtgärderna. De ska också kunna söka stöd för investeringar i laddstolpar eller andra fossilfria alternativ.

– Vi ser till helheten och här är mackarna viktiga för Sverige. Om de inte kan sälja drivmedel riskerar de att få lägga ner, med stora konsekvenser för bygden som följd. Sverige ställer samtidigt om transportsektorn till fossilfria och laddbara alternativ. Därför vill vi ge mackarna större möjligheter att investera och bidra i omställningen, säger Helena Lindahl.

Centerpartiet avsätter 300 miljoner i sitt budgetförslag och vill:

  • Införa en miljö- och landsbygdsfond som kan hjälpa landsbygdens mackar att genomföra omställningen.
  • Låta mackarna även använda stödet till investeringar i laddstolpar eller andra fossilfria alternativ.
  • Ge drabbade mackar på landsbygden anstånd med genomförandet av åtgärderna till 2025.