C: Arbetskraftsinvandringen behövs

Att urholka dagens arbetskraftsinvandringsystem skulle få katastrofala följder för de svenska företag som saknar kompetens och måste rekrytera från utlandet. Det menar Centerpartiets Abir Al-Sahlani och Jonny Cato.

Centerpartiet värnar dagens arbetskraftinvandringsregelverk. Arbetskraftsinvandringen bidrar årligen med 34 miljarder kronor till BNP och 12 miljarder kronor i skatteintäkter. Den är helt nödvändig för Sverige – för våra företag, vår konkurrenskraft och vår samhällsekonomi.

– Arbetskraftsinvandringen som den fungerar idag är en förutsättning för att företag ska ha möjlighet att rekrytera rätt kompetens inom de yrken där det finns kompetensbrist, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Centerpartiet är ett av få partier i Sveriges riksdag som värnar dagens regelverk och tycker det är en självklarhet att företagen själva vet bäst vilken kompetens de har behov av. Dock finns det problem med fusk och missbruk inom arbetskraftsinvandring.

– Fusk och missbruk är saker vi måste få bukt med. Men lösningen är inte att riva upp hela systemet utan att vidta åtgärder som träffar just de som fuskar, säger Abir Al-Sahlani, huvudansvarig för Europaparlamentets lagstiftningsinitiativ för arbetskraftsinvandring.

Läs mer i en debattartikel