Ökad trygghet med fler poliser på våra gator

Centerpartiet satsar 7 miljarder över tre år på ett stärkt rättsväsende och på fler poliser, samtidigt som polisernas löner måste höjas och arbetsvillkoren förbättras.

– Polisen måste finnas där i gathörnet och på torget. Inte bara idag utan i morgon, i övermorgon, och om tio år, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Politiken måste göra mer för att öka tryggheten och få ett stopp på gängkriminaliteten. Nyligen organiserade föräldrar från Järvaområdet en demonstration utanför riksdagen – mammor och pappor som förlorat sina barn till skjutvapenvåld och gängkriminalitet. I deras 34-punktsprogram lyfts behovet av fler poliser på gator och torg, men också på satsningar för att ge utsatta områden och deras ungdomar hopp om framtiden.

– För Centerpartiet är det fundamentalt att människor som är utsatta för våld och gängkriminalitet vet om att rättsväsendet finns närvarande, säger Johan Hedin.

Det behövs många fler poliser i yttre tjänst och inte minst områdespoliser som kan agera lokalt. Alla partier är överens om att vi ska ha 10 000 fler polisanställda till 2024, men tyvärr räcker det inte. Samtidigt som vi satsar på fler poliser måste hela rättskedjan rustas, och lagar skärpas med starkare vittnesskydd och större möjlighet att beslagta vapen. Dessutom måste samverkan mellan polis, skola och socialtjänst bli starkare, särskilt i utsatta områden.

– Centerpartiet har många förslag för att bättre rusta rättsväsendet och polisen, men vi lägger också fokus på att lyfta utsatta områden. Vi måste öka ungas och utsattas möjligheter att få arbete, underlätta småföretagande och stärka skolan – för då kan vi ge områdena nytt hopp, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Centerpartiet vill:

  • Höja polisernas löner och förbättra arbetsvillkoren, så att fler kommer in i yrket och fler lockas tillbaka.
  • Anställa polisstödassistenter för att avlasta polisen från administrativa uppgifter, samt att polisen i samverkan med kommunerna anställer fler trygghetsvärdar i särskilt utsatta områden.
  • Stärka samverkan mellan socialtjänst, skola och polis så att ungdomar fångas upp tidigare.
  • Nationellt forensiskt centrum måste få stärkta resurser för att möta det öka trycket på snabb analys av brottsplatser.
  • Rusta hela rättskedjan från bevissäkring till åklagare och domstolar.