Skydda ensamma barn i asylprocessen

Centerpartiet vill se till att ensamma barn bättre skyddas i asylprocessen. Idag kan hanteringen bli alldeles för oviss och för lång, och innebära att ensamma barn först kan få ett utvisningsbeslut som i ett senare läge omprövas till uppehållstillstånd.

– Vi måste garantera att asylprocessen för ensamma barn alltid sker med fokus på barnets bästa, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Idag förekommer det att ensamma barn hamnar i limbo i asylprocessen. Först kan ett utvisningsbeslut tas, men när man kan fastställa att det saknas ett ordnat mottagande för barnet i hemlandet ändras beslutet till ett upphållstillstånd i Sverige. Nyligen har fallet om ”Tim” uppmärksammats, där en treårig pojke fått beslut om att utvisas till sin mammas hemland och därmed separeras från sitt familjehem i Sverige. Centerpartiet vill att man redan från början gör en mer omfattande bedömning av om barnet kommer kunna utvisas eller inte, när det handlar om ensamma barn som Tim.

– Ett ensamt litet barn utan vårdnadshavare i Sverige är väldigt utsatt i en asylprocess. Vi måste göra allt vi kan för att undvika att ensamma barn som inte kan utvisas hamnar i limbo, säger Jonny Cato.

Kraven som ställs på vad ett ordnat mottagande innebär är höga, och när det saknas ett ordnat mottagande får barnet istället uppehållstillstånd i Sverige. Men processen måste fokusera mer på barnets bästa.

– Vi måste undvika att ett ensamt barn utsätts för en lång och oviss asylprocess. Centerpartiet vill att man redan från början gör en mer omfattande bedömning om det finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Det skulle göra att färre barn hamnar i limbo, säger Jonny Cato.