C: Vårdköerna måste kortas

Problemet med växande vårdköer blir mer och mer allvarligt. Nu vill Centerpartiet skynda på arbetet för att patienter ska ha möjlighet att söka vård i hela landet, för att korta väntetiderna och för att 1177 snabbare gör information om väntetider och kvalitet tillgänglig.

– Det här handlar om patienters hälsa och kan inte vänta längre. Politiken måste komma med lösningar för att snabbt korta köerna, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Svensk sjukvård är fantastisk, men under en lång tid har orimligt långa väntetider varit ett växande problem. En patient kan idag tvingas vänta i månader och till och med år på en medicinsk bedömning eller en behandling, vilket leder till onödigt lidande, höga kostnader för samhället i form av sjukskrivningar, och innebär ofta ett merarbete för vården.

– I och med pandemin har en redan bekymmersam situation blivit så allvarlig att det kan innebära medicinska risker. Tyvärr har regeringen vairt oförmögen att komma med skarpa förslag för att vända utvecklingen, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet vill att riksdagen snabbt tar initiativ för att korta köerna. Dels måste hela landets sjukvårdsresurser användas, där de större privata vårdgivarna har sagt att de har möjlighet att öka sin kapacitet för planerad vård. De behöver tydliga spelregler för att kunna bidra.

Det handlar också om att ändra patientlagen så att man kan söka vård i hela landet, med en vårdgaranti på en månad istället för tre, och för att 1177 snabbare ska göra information om väntetider och kvalitet tillgänglig.

Centerpartiets förslag för att snabbare korta köerna:

Man ska kunna söka vård i hela landet

Idag har en patient rätt att söka öppenvård var som helst i Sverige, men inte om det behövs en övernattning. Det behövs en ändring i patientlagen så att det blir möjligt att direkt välja en vårdgivare i hela landet, oavsett om övernattning behövs eller inte.

Ändra vårdgarantin tillfälligt till en månad

Dagens vårdgaranti ger patienter som väntat i mer än tre månader rätt att få vård var som helst i hela landet, med stöd från regionen med resa och uppehälle. Vi vill tillfälligt korta den tiden för att ge patienten den rätten redan efter en månad.

Gör mer information tillgänglig på 1177

Information om väntetider och om kvalitet är idag alldeles för svår för patienter att ta del av. Det pågår ett arbete inom ramen för 1177 där informationen ska bli lättillgänglig. Med tanke på den akuta situationen med långa väntetider måste det arbetet påskyndas.