Ta bort skatten på egenproducerad solel

Solenergi är en viktig förnybar energikälla med enorm potential. För att se till att produktionen i Sverige kommer igång på riktigt vill Centerpartiet skrota skatten för egenanvändning av solel.

– Vi behöver betydligt mer el i den gröna omställningen. Många vill vara med och bidra, då måste vi göra det enklare och billigare att välja klimatsmarta lösningar och producera sin egen el, säger partiledare Annie Lööf.

Solenergi är det kraftslag som antagligen kan byggas ut snabbast i Sverige. Men tyvärr är reglerna inte anpassade efter marknaden, och idag består endast en procent av landets totala elproduktion av solel. Upp till 10 procent av vår totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi om rätt förutsättningar finns.

– Solenergi har en enorm potential. Centerpartiet har redan drivit igenom det gröna avdraget så att fler ska ha råd att sätta upp solceller hemma. Nu behöver vi även slopa solskatten för att se till att vi inte har ett regelverk som sätter käppar i hjulen, säger Annie Lööf.

Genom att slopa solskatten kan vi med små medel få till en stor utbyggnad av solenergi för egen konsumtion och dessutom minska trycket på elnätet. Idag finns ett skatteundantag för viss egenproducerad el, men eftersom undantaget har ett tak är konsekvensen att för få investeringar görs.

– Vi har också sett att kommuner och andra institutioner som vill ha solceller på sina fastighetstak förhindras av dagens regler, helt i onödan. Nu måste vi ta bort solskatten så att den storskaliga utbyggnaden av solel kan ta fart på riktigt, säger Annie Lööf.

Förslaget har en offentligfinansiell effekt på fyra miljoner kronor.