Arbetskraftsinvandrare måste få bättre skydd

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige och behövs för att våra företag ska kunna hitta rätt kompetens. Samtidigt måste vi göra mer för att stoppa fusket och se till att vi kan ge bättre skydd till människor som kommer till Sverige för att arbeta.

Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi mot omvärlden. Vår arbetskraftsinvandring är viktig för våra företag och bidrar årligen med 34 miljarder kronor till BNP och 12 miljarder kronor i skatteintäkter. Den är helt nödvändig för Sverige. Men det finns problem som måste tas itu med – när människor utnyttjas och företag fuskar.

– Vi måste göra mer för att se till att människor inte utnyttjas när de kommer till Sverige för att jobba. Men lösningen är inte att helt strypa arbetskraftsinvandringen – istället måste vi bättre skydda människorna som arbetar, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Ett förslag som Centerpartiet driver i Europaparlamentet är att ge arbetskraftsinvandrare extra skydd. Centerpartiet vill under en begränsad tid ge arbetskraftsinvandrare en chans att byta arbetsgivare vid de fall de utnyttjas, utan att deras uppehållstillstånd återkallas.

Med förslaget kan vi skapa en större trygghet för arbetskraftsinvandrare i hela EU. Samtidigt är det bra att en utredare inom kort kommer presentera förslag på hur fusk och missbruk inom arbetskraftsinvandringen ska förhindras i just Sverige.

– Det är oerhört viktigt att Sverige förblir ett attraktivt land att söka sig till. Självklart ska vi täppa igen hålen som möjliggör fusk, men lösningen kan aldrig vara att helt strypa företags möjlighet att rekrytera rätt kompetens, säger Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker.