C-förslag om arbetskraftsinvandring vinner stöd i EU

Svenska företag skriker efter kompetent personal, samtidigt som det finns vittnesmål om arbetskraftsinvandrare som utnyttjas av oseriösa aktörer. Därför vill Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani uppdatera EU:s lagstiftning, med en modern europeisk arbetskraftsinvandring som nu fått stöd i EU-utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Europa har stora behov av arbetskraftsinvandring. Bara i Sverige behöver vi 30 000 - 60 000 arbetskraftsinvandrare varje år för att nå kompetensbristen i samhällsviktiga funktioner, enligt Arbetsförmedlingen. Samtidigt finns flera fall där arbetskraftsinvandrare utnyttjas.

– Ett starkt Europa behöver arbetskraftsinvandring för att fylla den kompetensbrist som vi ser både i Sverige och EU. Då behöver vi göra det enklare för människor att komma till Europa och arbeta. Mitt och Centerpartiets förslag gör just detta och jag är glad att ett enigt utskott nu säger ja med en bred marginal, säger Abir Al-Sahlani.

Förslaget röstades igenom med sifforna 50 för, 14 emot och 2 nedlagda. Nu kommer rapporten att förberedas för omröstning i slutet av november, därefter skickas den till EU-kommissionen och ska ligga till grund för den kommande lagstiftningen om arbetskraftsinvandring.

– EU kan spela en viktig roll i att förbättra arbetskraftinvandringen. Vi måste riva ner det lapptäcke av regler som finns, för att både förenkla för arbetskraftsinvandrare att komma hit och straffa de som fuskar, säger Abir Al-Sahlani.

Så vill Centerpartiet förbättra EU:s lagstiftning:

  • Gör det lättare för arbetskraftsinvandrare att flytta mellan EU-länder
  • Öka harmoniseringen av EU-lagstiftning
  • Starta en europeisk talangpool
  • Inför talang-partnerskap mellan länder inom och utanför EU
  • Gör det möjligt för egenföretagare att ansöka om arbetstillstånd
  • Gör det enklare för säsongsarbetare att byta arbetsgivare
  • Oseriösa arbetsgivare ska kunna straffas