C: Ge elever bättre stöd vid psykisk ohälsa

Nedstängningar av skolor och samhälle under pandemin har påverkat barns psykiska hälsa runtom i landet. Centerpartiet vill att elevhälsan får ytterligare resurser för att kunna fånga upp fler barn och unga som drabbats.

– Skolan är den plats där man når i stort sett alla barn, elevhälsan kan därför bli en del av lösningen på barns och ungas psykiska ohälsa, säger Sofia Nilsson, talesperson för psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande samhällsproblem. Tidiga insatser tillsammans med stöd till föräldrar har visat sig ha en positiv effekt på barns och ungdomars psykiska mående. För att tidigt kunna fånga upp fler som drabbas vill Centerpartiet att elevhälsan får mer resurser för att bättre kunna erbjuda stöd till elever.

– Vi vill att elevhälsan värderas upp och byggs ut med fler skolsköterskor, kuratorer och psykologer. För att förbättra elevhälsan behöver kuratorer få en större roll att arbeta förebyggande, förklarar Sofia Nilsson.

Centerpartiet vill också att elevhälsan får mer pengar för hälsosamtal i syfte att fånga upp elevers mående efter pandemin. Därför har vi avsatt 120 miljoner i budgeten som riktar sig mot just elevhälsan.

Så vill Centerpartiet ge barn och unga bättre stöd:

  • Se över möjligheten att införa elevhälsa som ämne i rektorsprogrammet
  • Elevhälsan bör värderas upp genom att se över möjligheten att bygga ut den med fler kompetenser samt främja detta genom att förtydliga rektorernas ansvar för elevhälsan i lagstiftningen
  • Införa livskunskap inom ramen för ämnet idrott och hälsa
  • Införa idrott och hälsa med pulshöjande aktivitet på skolschemat varje dag i syfte att uppnå rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen
  • Se över studenthälsans roll och uppdrag samt vilka stödinsatser studenthälsan erbjuder studenter med funktionsnedsättning
  • Kartläggning av mobila ungdomsmottagningar och om att sprida välfungerande modeller till fler regioner
  • Se över hur primärvården kan förstärkas genom att fler får kompetens att erbjuda samtalsstöd som också kan ges digitalt