C: ”Det ska inte vara dyrare att sponsra damidrott än herridrott”

Idag kostar det mer att sponsra barnidrott och damidrott än att sponsra herridrott. Nu vill Centerpartiet att reglerna ändras så att Sverige får ett mer rättvist och jämställt sponsringssystem.

– Dagens sponsringsregler är inte rättvist utformade och långt ifrån jämställda – så kan vi inte ha det, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson.

Sverige saknar en dedikerad sponsringslagstiftning. Det har lett till ett lapptäcke av regler och lagar som innebär att företag måste betala mer för att sponsra dam- och ungdomsidrott än när de sponsrar herridrott. Anledningen är att sponsringskostnaden idag kopplas till ett marknadsvärde, vilket gör att företag inte har möjlighet att göra samma avdrag i till exempel damfotboll som i herrfotboll.

– Eftersom det saknas tydliga sponsringsregler har det uppstått en ojämlikhet och ojämställdhet mellan kvinnor och mäns, flickor och pojkars idrott. Nu behövs regler som är anpassade för 2020-talet, säger Per Åsling.

Centerpartiet pekar på att det finns andra värden, till exempel associationsvärde, som skulle kunna ersätta dagens föråldrade system som i huvudsak är kopplat till antalet åskådare eller tv-tittare. Ur ett varumärkesperspektiv kan det idag vara precis lika attraktivt för ett företag att sponsra ett allsvenskt herrfotbollslag som ett damlag i samma division, eller en mindre förening.

– Idrottsföreningar, stora som små, är beroende av olika former av sponsring. Idag kommer till exempel ungefär 85 procent av intäkterna till damfotbollen från företag och näringsliv, och det finns ett stort intresse av att sponsra idrottsföreningar. Därför är det verkligen dags att vi skapar bättre villkor för företag som vill sponsra barnidrott eller damidrott, säger Per Åsling.