Förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen

Nu presenteras viktiga reformer för stärkt äganderätt i skogen och ett förändrat strandskydd, efter förhandlingar mellan Centerpartiet och regeringen. Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, och äganderätten för Sveriges skogsägare stärks.

– Nu ger vi Sveriges gles-och landsbygder fler möjligheter att utvecklas. Det här är viktiga reformer som kommer att göra hela Sverige friare, starkare och grönare, säger partiledare Annie Lööf.

Efter förhandlingar mellan Centerpartiet och regeringen under hösten har nu en överenskommelse om ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen kommit på plats. Överenskommelsen innebär att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder. Samtidigt stärks äganderätten för alla Sveriges skogsägare, med fler valmöjligheter att välja skyddsformer och genom att frivillighet alltid ska vara utgångspunkt när skog ska skyddas..

– Det här är väldigt viktiga reformer som förändrar Sverige till det bättre. Som gör skillnad på riktigt. Centerpartiet har varit beredda att ta ansvar i en svår politisk situation och tydligt visat att vi prioriterar konkret sakpolitik för Sveriges bästa, säger Annie Lööf.

Förändrat strandskydd

Under alldeles för lång tid har utveckling på landsbygden fått stå tillbaka, på grund av ett krångligt och orättvist strandskydd. Nu ska det förändras i grunden. För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det nu bli tillåtet att bygga. Samtidigt bevarar vi allemansrätten och den fria passagen som finns, och vid platser som är högexploaterade och behöver skyddas stärks strandskyddet.

– Fram tills nu har det varit okej att bygga vid vatten i storstäderna, men otänkbart när människor i gles- och landsbygder vill bygga nytt i närheten av en sjö. Den här förändringen av strandskyddet är en frihetsreform som ger människor mer makt över sin egen vardag och gör det enklare att bygga, bo och utvecklas på våra gles- och landsbygder. Det är rättvisa på riktigt, säger Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Stärkt äganderätt i skogen

Ägenderätten i skogen ska också stärkas enligt överenskommelsen. Skogen är viktig för Sverige på många sätt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen. En bärande del av överenskommelsen är att frivillighet istället för tvång blir utgångspunkt när skog ska skyddas. Skogsägares initiativ ska också prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Både i Norge och Finland används redan principen om frivillighet.

– Dagens besked ger landets alla skogsägare en större frihet och trygghet att bruka sin skog. Ett ansvarsfullt skogsbruk är viktigt för Sveriges framtid och inte minst nödvändigt för att klara den gröna klimatomställningen, säger Peter Helander, skogspolitisk talesperson.

En kort sammanfattning av överenskommelsen:

  • Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder.
  • För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker upphävs strandskyddet.
  • I strandnära utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det också bli tillåtet att bygga.
  • Skogsägare får stärkt äganderätt, där frivillighet alltid blir utgångspunkt när skog eller natur ska skyddas.
  • Det blir också enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda sin skog.
  • När markägaren är överens med kommun eller stat om att skydda skog ska det beslutet tas skyndsamt och markägare ska också snabbt få ersättning för detta.