C: Abir Al-Sahlani får ny toppost i Europaparlamentet

Centerpartiets Abir Al-Sahlani har blivit vald till vice ordförande för den liberala gruppen Renew Europe i Europaparlamentet.

– Det här stärker den kvinnliga representationen i toppen. Jag är hedrad och riktigt stolt. Jag kommer jobba ihärdigt för ett grönt, liberalt och jämställt Europa, säger Abir Al-Sahlani.

Centerpartiets Abir Al-Sahlani har suttit som Europaparlamentariker sedan 2019. Nu har hon valts till vice ordförande för den liberala partigruppen Renew Europe, vilket är den tredje största partigruppen i Europaparlamentet. Abir Al-Sahlanis nya post gör henne därför till en av de tyngsta svenskarna inom EU:s partigrupper.

– Jag vill stärka Centerpartiets ställning inom EU-politiken. Vi har en avgörande vågmästarroll som vi måste våga använda för klimatet, jämställdheten och demokratin och inte minst i kampen mot högerpopulismen i Europa, säger Abir Al-Sahlani.

– Uppdraget som vice ordförande gör mig ödmjuk. Europa står inför stora utmaningar och vi behöver hitta svaret på dessa i den breda mitten av europeisk politik. Där vill jag fortsätta vara en stark liberal röst, som vill att EU visar vägen framåt för demokrati, jämlikhet och klimatsmart tillväxt, avslutar Abir Al-Sahlani.