EU-parlamentet klubbar jordbruksreform

Nu har Europaparlamentet klubbat EU:s stora jordbruksreform, som även kallas CAP. Centerpartiet röstade för reformen.

– Nu kan äntligen Sveriges bönder andas ut och få klarhet i vilka regler de måste följa, säger Emma Wiesner, Europarlamentariker.

Den nya jordbruksreformen bestämmer hur EU:s pengar till jordbrukssektorn ska användas. För Sveriges del handlar det om 7 miljarder årligen för landets bönder och ytterligare pengar i landsbygdssatsningar.

– Precis som med alla kompromisser så finns det flera saker som jag inte älskar i EU:s nya jordbruksreform, men det viktigaste i det här läget är att bönderna får den långsiktighet de behöver. Matproduktion i Europa är en överlevnadsfråga, säger Emma Wiesner.

Reformen kommer att bli verklighet i januari 2023.

– Jag tänker inte försätta svenska lantbruket och bönderna i limbo igen, det vore direkt oansvarigt. Trots det är det en linje som vissa svenska partier driver, säger Emma Wiesner.

Vad är EU:s jordbruksreform, CAP?

EU:s jordbruksreform bestämmer hur pengarna ska fördelas. Det är slutprodukten av förhandlingar mellan medlemsländerna och Europaparlamentet och innebär:

  • 258 miljarder Euro i direktstöd till bönder (pelare 1) och 85 miljarder Euro i övriga jordbruks- och landsbygdsatsningar (pelare 2).
  • Mer flexibilitet för medlemsländerna över innehållet.
  • Ökade miljösatsningar. De första två åren ska minst 20 procent av böndernas direktstöd vara vigda åt miljösatsningar, därefter ökar summan till 25 procent. I pelare två så vigs 35 procent av stöden till miljö- och klimatsatsningar.
  • De nya reglerna börjar gälla januari 2023.