Ge våldsutsatta kvinnor det stöd som krävs

Centerpartiet uppmärksammar den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även känd som Orange Day. Var fjärde kvinna har någon gång varit utsatt för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld av en närstående, sett ur ett livstidsperspektiv. I de flesta fall krävs en stor kraftansamling för att lämna en våldsam relation. För att få stopp på eftervåldet kräver nu Centerpartiet handling, så att utsatta kvinnor får det stöd de har rätt till.

Kvinnor som bryter upp och lämnar ett förhållande där de utsatts för våld fortsätter ofta att trakasseras och utsättas av den före detta partnern även efter uppbrottet. Eftervåldet blir nästa helvete. Uppbrottet kan vara långdraget och försvåras av byråkrati, ändlösa rättsprocesser och segdragna bodelningsprocesser.

För att komma åt de samhällsstrukturer som möjliggör eftervåldet behövs mer kunskap. Bristande regelverk eller okunskap hos till exempel myndigheter ska inte underlätta för den som vill fortsätta att trakassera. Som ett första steg måste regeringen ta frågan om eftervåldet på allvar.

Om det finns gemensamma barn med i bilden används ofta vårdnaden som ett maktmedel. Det innebär förutom ett stort psykiskt lidande även i många fall ekonomiska svårigheter när det återkommande startas vårdnadsprocesser eller när bodelningen förhindras. Detta i ett läge där många kvinnor redan befinner sig i social och ekonomisk utsatthet efter att hoten och våldet tvingat dem att bryta med sina tidigare liv. Samhället måste gå in och ge kvinnor och barn det stöd som krävs.

Den intensiva debatt som brann i våras om mäns våld mot kvinnor och det arbete som startades i dess spår får inte vara ett tomtebloss. Slagen, hoten och trakasserierna fortsätter oavsett vad samhällsdebatten riktar sitt fokus på. Den kraftsamling som resulterade i en politisk åtgärdsplan behöver därför inte bara komma på plats utan också växlas upp. När kvinnan funnit kraften att lämna ska samhället finnas där.

Centerpartiet och Centerkvinnorna föreslår:

  • Ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga eftervåldet och samverka med myndigheter för att höja medvetenheten och rättssäkerheten för dem som utsätts.
  • I de fall frågan om vårdnad, boende eller umgänge tidigare har varit föremål för domstolsprocess bör den part som på nytt stämmer i domstol och förlorar betala även motpartens rättegångskostnader. Kvinnor ska inte behöva ruinera och skuldsätta sig för att mannen gång på gång kräver omprövning av vårdnadsbeslut.
  • Psykiskt våld, men också risk för våld, trakasserier eller andra kränkningar måste påverka bedömningen i mål om vårdnad, boende och umgänge.
  • Blivande domare och nämndemän ska genomgå utbildning om våld i nära relation.
  • Regelverket för bodelning måste ses över så att bodelningsprocesserna blir snabbare och effektiverare och inte kan förhalas av en trilskande part. Den som försvårar processen ska stå för processkostnaden.
  • Kriminalisera psykiskt våld i form av kontrollerande beteende.

Låt Orange Day bidra till att synliggöra allt våld, även det som skapar ett helvete för många kvinnor efter att en relation har tagit slut. Den före detta partnern ska inte ges förutsättningar att med samhället i ryggen fortsätta utöva makt och kontroll. Det är bara genom fortsatt kraftsamling som kvinnor kan återta makten över sina liv. Det är nu upp till regeringen att leverera.