C: Snart kan gårdsförsäljning bli verklighet

Nu har utredningen av gårdsförsäljning presenterats. Eftersom utredningen bekräftar att det är möjligt att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige vill Centerpartiet att regeringen snabbt tar förslagen vidare.

– Gårdsförsäljning är viktigt för Sverige, inte minst för att stärka besöksnäringen. Det kan bli en viktig pusselbit i att göra hela Sverige levande, säger Sofia Nilsson, Centerpartiets ledamot i socialutskottet.

Centerpartiet har länge varit pådrivande i frågan om att införa gårdsförsäljning i Sverige, och såg till att en utredning kom på plats i samband med Januariavtalet. Nu är utredningen klar och ett förslag har lagts fram. Dels slår utredningen fast att gårdsförsäljning av vin, sprit och öl inte strider mot EU-regler, samt att det inte skulle hota Systembolagets verksamhet.

– Det är väldigt glädjande att nu finns en väg framåt för att införa gårdsförsäljning i Sverige. I stort är förslagen bra och väl avvägda. Men tyvärr innehåller det också vissa begränsningar som riskerar att stänga ute framgångsrika producenter på landsbygden, säger Sofia Nilsson.

Utredningen lägger bland annat fram ett krav på småskalighet på de dryckesproducenter som vill sälja egna produkter, med en volymbegränsning för årsproduktion. Kravet saknar tydlig motivering och innebär att många framgångsrika dryckesproducenter inte skulle kunna bedriva gårdsförsäljning.

– En stor del av de här producenterna är verksamma på landsbygden. Att ställa dem utanför ett system med gårdsförsäljning skulle inte gynna besöksnäringen, säger Sofia Nilsson.

Nu är det viktigt att regeringen tar utredningens förslag vidare. Skulle regeringen inte agera i frågan senast den 31 januari kommer Centerpartiet själva driva på för skarp lagstiftning i riksdagen.

– Vi vill att utredningens förslag genomförs, men utan onödiga volymbegränsningar som exkluderar framgångsrika dryckesproducenter på landsbygden. Det finns ingen anledning för regeringen att släpa fötterna efter sig, nu när det finns ett genomförbart förslag på bordet, säger Sofia Nilsson.