C: Genom effektiva åtgärder kan vi lösa elkrisen

Centerpartiet vill lösa elkrisen här och nu, och satsa på mer förnybar energi. Därför måste fokus flyttas från förslag om att sluta exportera svensk el och energi – istället behövs effektiva åtgärder redan idag, genom mer förnybar energi, förbättrad energieffektivisering och ett utbyggt elnät.

Krisen på energimarknaden är allvarlig. För Centerpartiet är det tydligt att fokus nu måste läggas på riktiga lösningar för att få ner elpriserna och samtidigt minska utsläppen.

– Diskussionen borde handla mer om hur Sverige kan bygga ut förnybar energi till förmån för lägre elpriser och mindre utsläpp. Genom att exportera grön el till våra grannländer ökar Sverige lönsamheten och utbyggnaden av förnybar energi, förklarar Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiet vill se flera åtgärder på energiområdet, bland annat gällande skattelättnader för att öka energieffektiviseringen runtom i landet, ett utbyggt elnät och mer satsningar på vind- och solkraft. Sverige måste bli bättre på att hantera variationer i energin, investera i energilager och gynna systemtjänster.

– Det är inte den svenska exporten av el och energi som är skadlig för våra elpriser, tvärtom. Huvudorsaken till de höga energikostnaderna är priserna på kontinenten. Sverige är sammankopplat med andra delar av Europa och det gör att höga priser där skapar höga priser här. Att vilja förhindra exporten av energi är inget annat än ett försök vilseleda väljarna och deras oro för klimatet och höga elpriser, menar Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

Läs Rickard Nordins och Emma Wiesners replik på DN Debatt