C: Bekämpa gängen utan skadliga visitationszoner

Gängvåldet är ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem. Centerpartiet vill se en effektivare och skarpare kriminalpolitik, där vi stärker polisen samtidigt som vi värnar människors grundläggande fri- och rättigheter.

– Tragedierna avlöser varandra och i vissa områden har skjutningar blivit vardag. Gängen måste tryckas tillbaka med kraft, samtidigt som vi ser till att människors fri- och rättigheter är skyddade, säger partiledare Annie Lööf.

Den våldsspiral som kriminella gäng driver på blir allt värre. Många har fallit offer för våldet och i flera områden hör skjutningar och sprängningar till vardagen. Allt fler barn och unga dras in i gängkriminaliteten.

– Det är lätt att tappa hoppet, och se sig om efter de verktyg som låter hårdast. Men hårda tag kan också bli kontraproduktiva. I Centerpartiet är vi övertygade om att en effektivare kriminalpolitik är möjlig, där det går att krossa gängen utan att kompromissa med våra värderingar, säger Annie Lööf.

För Centerpartiet är det tydligt att grunden i svensk kriminalpolitik måste utgöras av forskning kring vilka åtgärder som faktiskt får effekt, och vilka som inte får det. Att till exempel införa anonyma vittnen kan låta effektivt, men riskerar att helt motverka ändamålet.

– Ett anonymt vittnesmål är väsentligt svagare och har begränsat bevisvärde. Europadomstolen har slagit fast att även om anonyma vittnesmål får användas i en rättsprocess så kan det inte vara den bevisning som ligger till grund för en dom, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Men att få fler att våga vittna, det är helt avgörande. Det som behövs är åtgärder för att skydda vittnen i rättsprocesser. Centerpartiet vill se ett stärkt vittnesskydd, och då behöver vi bland annat överföra det övergripande ansvaret från kommunerna till polisen. För kriminella som hotar vittnen måste dessutom straffen höjas och för detta brott måste vi avskaffa mängdrabatten.

Däremot ska vi inte införa visitationszoner i Sverige, eftersom det snarare skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och människor. Förslaget innebär att polisen får visitera vem som helst, utan uppenbar anledning, om man rör sig i någon av zonerna.

– Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. Att införa metoder som visitationszoner, som enligt forskningen försämrar förtroendet, riskerar att istället ge polisen sämre förutsättningar att komma åt gängen, säger Johan Hedin.

För att stoppa gängkriminaliteten krävs ett brett arbete. Det handlar om att stärka polisen och rättsvårdande myndigheter, skärpa straffen för att ge kriminalvården de bästa förutsättningarna, men också att gripa in tidigt med förebyggande åtgärder och stärka familjens, skolans och kommunernas möjligheter att hjälpa. Med åtgärder som har ett vetenskapligt förankrat perspektiv, där vi värnar våra fri- och rättigheter och bättre skyddar alla som idag drabbas av gängens våld.