C: Så minskar vi utsläppen i EU

Centerpartiets reformförslag för att minska utsläppen i EU har nu presenterats i en rapport, med fokus på ett mer ambitiöst handelssystem med utsläppsrätter.

– Vi måste minska utsläppen rejält i Europa. Med våra förslag så fasar vi snabbare ut fossila bränslen och ser till att företag får hjälp att ställa om, säger Europaparlamentariker Emma Wiesner.

Förslagen som Emma Wiesner presenterade har tagits fram med anledning av den pågående omförhandlingen av EU:s handelssystem med utsläppsrätter, EU-ETS. Genom att sätta ett pris på utsläpp av koldioxid är EU-ETS ett viktigt och effektivt verktyg för att få igenom utsläppsminskningar.

Rapporten lägger fram Centerpartiets och den liberala gruppen Renew Europes huvudförslag för att skapa ett ambitiöst handelssystem med utsläppsrätter. Det är nu dessa förslag som Emma Wiesner, Centerpartiets och Renew Europes förhandlare gällande utsläppsrätter, går in med i kommande förhandlingarna för ett reformerat system. Förslagen utgår från EU-kommissionens förslag som presenterades i somras.

Huvudförslagen i rapporten:

  • Ett rejält ökat fokus på innovationer (1 160 miljarder kr extra, mer än dubbelt mer än vad EU-kommissionen föreslår)
  • En tidigare start för att införa "klimattullar" (CBAM)
  • Krav på klimatfärdplaner för alla som har fri tilldelning
  • Att den fria tilldelningen av utsläppsrätter ska fasas ut snabbare
  • Att ta bort fler utsläppsrätter årligen, och öka priset på ett bräde vid systemets start vilket kommer öka priset drastiskt på lång sikt

Läs hela rapporten här , 1.1 MB.