Sveriges säkerhet kräver nationell samling

Europa befinner sig i ett allt allvarligare säkerhetspolitiskt läge. Sveriges regering måste nu se till att stärka landets försvars- och säkerhetspolitiska linje, som måste bygga på ett brett stöd i riksdagen.

– Vi ser hur det ryska hotet mot Ukraina trappas upp, samtidigt som Putin ställer krav på den europeiska säkerhetsordningen. Detta måste vara en tid för tydlighet, ansvarstagande och nationell samling. I tider av kris samarbetar man för landets bästa, säger Annie Lööf.

Med fler än 100 000 ryska soldater vid Ukrainas gräns står Europa nu inför den mest allvarliga säkerhetspolitiska situationen på decennier. I en debattartikel skriven tillsammans med moderatledaren Ulf Kristersson understryker Annie Lööf hur Sveriges position omedelbart måste stärkas, bland annat genom att regeringen bjuder in till seriösa partiöverläggningar.

– Det behövs ett brett stöd i riksdagen för hur vi ska agera som nation. Vi lever i en tid då totalförsvaret och hela samhällets motståndskraft snabbt måste stärkas, och en hel säkerhetsstrategi tas fram, förklarar Annie Lööf.

Försvarsmyndigheterna måste få rätt förutsättningar för att höja landets försvarsförmåga. Därför bör Försvarsberedningen få i uppdrag att göra en översyn av det gällande försvarsbeslutet, med förslag på hur Sverige kan stärka försvaret både på kort och på lång sikt.

– I tider av kris samarbetar man för landets bästa. Det vore en styrka om vi nu genom seriösa partiöverläggningar tillsammans kan se över den nya nationella säkerhetsstrategin, så att den är brett förankrad bland riksdagens partier, avslutar Annie Lööf.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet