C: En nödmiljard till Sveriges bönder

Läget inom jordbruket är allvarligt, med anledning av kraftigt stigande kostnader. Centerpartiet kräver nu att regeringen avsätter en miljard i extra stöd till svenska jordbrukare under våren.

– Det behövs omedelbara insatser för att rädda vårt jordbruk. Vi vill därför se en nödmiljard, likt den insats som gjordes under torkan 2018, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

De senaste månaderna har svenskt jordbruk drabbats hårt ekonomiskt, med anledning av de dramatiskt stigande priserna på el, bränsle, konstgödsel och soja. För Centerpartiet är det tydligt att politiken måste agera och skyndsamt sätta in stödinsatser.

– Kortsiktigt riskerar de stigande kostnaderna att leda till utslagna lantbruk, i de värsta fallen. Långsiktigt påverkar det även den gröna omställningen, eftersom viktiga investeringar för hållbarhet och klimatet kanske inte kan göras, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson.

Sverige har skarpa mål när det gäller den nationella livsmedelsstrategin. En strategi som nu är hotad.

– Som enda riksdagsparti ville Centerpartiet avsätta en miljard kronor extra till landsbygdsprogrammet i och med budgeten för 2022, eftersom svenskt lantbruk är helt avgörande för Sverige. Nu måste regeringen istället tillföra pengarna i vår, säger Martin Ådahl.

Centerpartiet ställer nu ett skarpt krav på regeringen att snabbt agera på jordbrukets kostnadskris, genom att skjuta till en miljard kronor i ett stödpaket. Likt hanteringen av 2018 års torkstöd.

– Landsbygdsmiljarden är avgörande för jordbruket på kort sikt. Men svenska bönder behöver också bättre långsiktiga förutsättningar. Vi vill till exempel underlätta böndernas klimatomställning genom en grön biopremie, för att jämna ut prisskillnaderna mellan HVO och diesel, säger Daniel Bäckström.

Läs mer i Dagens Nyheter