En historisk modernisering av arbetsmarknaden

Nu presenteras den historiska reformen av svensk arbetsmarknad, som skapar en ökad flexibilitet för anställda och företag tillsammans med nya möjligheter till omställning under arbetslivet.

– Sverige får nu äntligen en modern och flexibel arbetsmarknad. Det här innebär stora förbättringar för såväl människor som företag och ser till att många fler jobb ska kunna växa fram, säger partiledare Annie Lööf.

Nu ska Sverige få en modernare arbetsrätt tillsammans med ett stort omställningspaket för den svenska arbetsmarknaden. I samband med Januariavtalet drev Centerpartiet igenom en utredning av arbetsrätten och Lagen om anställningsskydd (LAS), som sedan arbetsmarknadens parter förhandlat om. En överenskommelse mellan parterna slöts under 2020 och nu presenteras den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

– Det är mer än 80 år sedan det historiska Saltsjöbadsavtalet slöts. Nu tar vi äntligen ett avgörande kliv mot en modern arbetsmarknad som passar dagens företag och hur människor vill utvecklas under sitt arbetsliv, säger Annie Lööf.

En grundläggande del av reformen är ett större fokus på kompetens. Det är viktigt inte minst för att företagen ska kunna hitta anställda med rätt kompetens, behålla nyckelpersoner och kunna att ställa om sin verksamhet när det krävs. Samtidigt får människor en större chans till kompetensutveckling och möjlighet att byta bana i livet.

– Det är viktigare än någonsin att uppdatera de regler som funnits sedan 1970-talet, efter hur dagens arbetsmarknad faktiskt ser ut. Idag skapas fyra av fem nya jobb av småföretagen – nu ser vi till att fler ska våga anställa framåt, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Ett stort omställningspaketet kommer att ge människor kraftigt förstärkta möjligheter att kunna vidareutbilda sig och utvecklas, antingen för att kunna behålla sin karriär eller växla om till ett nytt arbete när nya jobb växer fram.

– Vi i Centerpartiet är väldigt stolta över att den här historiska moderniseringen nu kommer på plats. Inte minst för att Sverige ska få fler nya jobb runtom i landet och för att företagen ska kunna växa, men också för att fler människor ska få chansen att utvecklas, säger Martin Ådahl.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.

Reformeringen av arbetsmarknaden och ett stort omställningspaket

En reformerad arbetsrätt

  • Undantagen från turordningen utökas, tillsammans med lägre kostnader för företag i uppsägningsprocesser och med bättre förutsägbarhet. På så sätt kan företag bättre anpassa kompetensen efter verksamhetens behov.
  • Arbetsgivare ska inte längre behöva betala lön under pågående tvist om uppsägning och reglerna för uppsägning av personliga skäl blir tydligare. Det innebär att fler kommer våga anställa även personer som står längre från arbetsmarknaden.
  • Balansen mellan olika anställningsformer förbättras. Allmän visstid ersätts med särskild visstid där övergången till tillsvidareanställning sker snabbare.
  • Ändringar sker för omreglering till lägre sysselsättningsgrad, så kallad ”hyvling” för att undvika att inhyrning av arbetstagare blir permanent och för att heltid ska bli norm.

Omställnings- och kompetensstöd

  • Genom ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd får fler människor möjlighet att stärka sin omställningsförmåga, för att kunna utvecklas under hela sitt arbetsliv.
  • Arbetsgivaren som erbjuder omställningsstöd genom kollektivavtal ska kunna ansöka om ersättning för detta.

Omställningsstudiestöd

  • Ett helt nytt studiestöd tas fram, som innebär att de allra flesta i Sverige som har mer än åtta års yrkeslivserfarenhet kommer kunna studera upp till ett år med minst 80 procent av lönen. För den som inte tidigare har sett att utbildning skulle vara ett möjligt alternativ, kommer kunna vidareutbilda sig inom sitt yrke eller ställa om till ett nytt jobb.
  • Till exempel kommer en deltidsarbetande undersköterska att kunna gå en specialistutbildning, eller en industriarbetare att kompetensutveckla sig för att kunna jobba i de nya batterifabrikerna.