C: Nu skärps antibiotikareglerna i EU

Nu skärps reglerna för antibiotikaanvändning inom EU. Beslutet innebär en kraftig begränsning av användningen av antibiotika för djur, både i EU och för importerat kött.

– Det här är en jätteseger för Centerpartiet och avgörande i arbetet med att få ner den skenande antibiotikaresistensen. Samtidigt är det viktigt för Sveriges lantbrukares villkor, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

Antibiotika har i alldeles för stor utsträckning och alldeles för länge använts till friska djur runtom i världen, ofta i preventivt syfte. Nu skärps reglerna för användningen inom EU, så att den rutinmässiga antibiotikaanvändningen inte ska vara tillåten. Det är ett stort steg i arbetet med att bemöta antibiotikaresistensen, som just nu beräknas ta 33 000 liv om året enbart i Europa.

– Det här är något Centerpartiet drivit länge. Det är inte minst en seger för Sveriges lantbrukare som nu får en stärkt konkurrenskraft, eftersom Sverige i dagsläget ger 10 gånger mindre antibiotika till våra djur jämfört med vad genomsnittsbonden i EU gör, säger Emma Wiesner.

Centerpartiet var med och förhandlade fram det veterinärläkemedelspaketet 2018 som ligger till grund för beslutet, efter att tidigare Europaparlamentariker Fredrick Federley drivit frågan under flera år. Paketet innebär en kraftig begränsning av användningen av antibiotika för djur som inte är sjuka, både i EU och för importerat kött.

– Det är hög tid att inte bara Sverige utan även övriga länder i Europa inser allvaret med antibiotikaresistens, och vilket hot det är mot mänskligheten med överanvändning av antibiotika hos djur, säger Emma Wiesner.

Beslutet är ett viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens, men ännu mer måste göras. 

– Från Centerpartiets sida jobbar vi för att få till ett globalt Parisavtal för antibiotikaanvändning, med bindande reduktionsmål för varje land. Det är det stora målet för oss, avslutar Emma Wiesner.

Det här innebär de nya reglerna:

  • Inom EU blir det förbjudet att ge antibiotika rutinmässigt till djur eller för att kompensera för brister i djurhållningen. Man får inte längre ge antibiotika i förebyggande syfte till djur eller till friska djur, utan det krävs en klinisk bedömning av veterinär.
  • Regler för att ge antibiotika till en grupp av djur som är sjuka skärps också, och dessa behandlingar kommer bara få göras så länge det inte finns andra lämpliga alternativ.
  • Det skapas även en lista över vilken antibiotika som bara får ges till människor.
  • En del av reglerna gäller dessutom vid import av kött och animaliska produkter till EU. Kött från djur som fått antibiotika i förebyggande syfte eller antibiotika som är reserverat för humant användande kommer inte få säljas till EU.

Intervju i Sveriges Radio