C: En kraftfull grön omställning för hela landet

Nu presenterar Centerpartiet ett omfattande åtgärdspaket för en kraftfull grön omställning i hela landet – för att det ska bli billigare att välja miljövänligt på landsbygden och för att sänka utsläppen från transportsektorn.

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor och därför måste vi satsa mer på den gröna omställningen. Då måste det bli billigare att vara klimatsmart, oavsett var i landet man bor, säger partiledare Annie Lööf.

På många sätt är Sverige ett föregångsland i klimatomställningen, inte minst tack vare all vår förnybara energi tillsammans med ny grön teknik. Samtidigt kommer ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp från transportsektorn idag. Centerpartiet presenterar nu ett stort åtgärdspaket, för att minska de fossila utsläppen och göra det billigare att välja miljövänligt för boende och företag på landsbygden.

– Det är utsläppen som ska jagas, inte bilisterna. Sverige är ett avlångt land, därför måste vi kunna underlätta för barnfamiljer och andra som behöver bilen i sin vardag, och göra det möjligt att oftare kunna välja klimatvänliga alternativ, säger Annie Lööf.

När bränslepriserna nu stiger kraftigt drabbas de som är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop allra mest, i stor utsträckning människor och företag på landsbygden. Centerpartiet vill därför att skatten på det förnybara drivmedlet ska sänkas, inom den så kallade reduktionsplikten. Reduktionsplikten ser till att andelen förnybara bränslen som blandas in i bensin och diesel stadigt ska öka.

– För att Sverige ska nå klimatmålen behöver utsläppen minska med 70 procent till 2030. Då är reduktionsplikten ett väldigt viktigt verktyg, därför måste vi se till att beskatta just de skadliga fossila utsläppen och inte användningen av förnybart, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Samtidigt vill Centerpartiet att Sverige ska få ett reseavdrag som på riktigt gör skillnad för människor i våra gles- och landsbygder. Dessutom måste vi få till en ökad produktion av biodrivmedel i Sverige, stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, samt fördubbla dieselnedsättningen för jordbrukare.

– Landsbygden och de gröna näringarna är en viktig nyckel i klimatomställningen. Fokus måste ligga på att sänka utsläppen och fasa ut fossila bränslen, samtidigt som vi ser till att landsbygden inte bär hela kostnaden för omställningen, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag i åtgärdspaketet:

  • Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten: 2,7 miljarder kronor 2022
  • Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel
  • Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus: 3,3 miljarder kronor
  • Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige: 600 miljoner kronor
  • Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket: 800 miljoner kronor

Total offentligfinansiell effekt: 7,4 miljarder kronor

Läs mer i en rapport , 1.7 MB.