Så skapar vi fler vårdplatser i hela landet

Bristen på vårdplatser i Sverige har blivit allt mer akut. Centerpartiet presenterar nu ett antal förslag om hur vi kan öka antalet vårdplatser – i hela landet.

– Vi har idag lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU och många människor får inte den vård de har rätt till. Nu behövs kraftfulla insatser för att öka kapaciteten inom vården, säger partiledare Annie Lööf.

Sverige har en vård i världsklass. Samtidigt finns allvarliga problem, inte minst gällande tillgänglighet och vårdköer. Centerpartiet har länge drivit på för förändring och har bland annat sett till att en stor primärvårdsreform nu arbetas fram.

– Det handlar om kunna erbjuda en trygg och nära vård, oavsett var i landet du bor. En utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt är en helt central fråga, tillsammans med fler ambulanser på landsbygden och en ännu bättre möjlighet till vård i hemmet, säger Annie Lööf.

Bristen på vårdplatser inom slutenvården har också blivit ett alltmer allvarligt problem. I samtliga regioner finns idag fler patienter inskrivna än vad det finns personal och vårdplatser.

Centerpartiet vill införa en platsmiljard, som innebär att de sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning får ta del av de avsatta pengarna. På så sätt skapas en morot för sjukhusen att anställa mer personal och förbättra medarbetarnas villkor, för att se till att kapaciteten kan öka.

Satsningarna på sjuk- och undersköterskor måste också växlas upp. Efter bara fem år i yrket har var femte sjuksköterska allvarliga planer på att lämna yrket, och en del har redan gjort det. Centerpartiet vill tredubbla det statliga bidraget till så kallade karriärtjänster, och att satsningen även ska gälla för undersköterskor. På så sätt får fler chansen att utvecklas, öka sin kunskap och dessutom höja sin lön.

Det behövs också ett kompetenslyft, både för chefer och för vårdens medarbetare. Alla med en chefstjänst ska ges en obligatorisk utbildning för en bättre arbetsmiljö, och en kompetensutvecklingsgaranti bör införas för alla som jobbar i vården.

– Det är dags att göra svensk sjukvård ännu bättre, som visar att hela Sverige behövs. Med fler vårdplatser i hela landet, ett stärkt ledarskap och en chans för vårdens medarbetare att öka sina kunskaper och utvecklas, avslutar Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår:

  • Inför en platsmiljard för fler vårdplatser i hela Sverige: 1 miljard kronor
  • Ge IVO i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med fler vårdplatser
  • Satsa på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor: 200 miljoner kronor
  • Inför chefsutbildning för bättre arbetsmiljö
  • Inför en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare

Total offentligfinansiell effekt: 1,20 miljarder kronor

Läs mer i en rapport , 577.2 kB.