C: Svenskt jord- och skogsbruk hotas av nya regler

Efter att Skogsstyrelsen gått ut med en skarpare tolkning av artskyddsförordningen hotas nu delar av Sveriges jord- och skogsbruk. Centerpartiet kräver att regeringen stoppar förslaget.

– Vi kan bevara den biologiska mångfalden utan att helt straffa ut skogsbruket. Om de strängare reglerna implementeras kommer det i praktiken inte gå att bedriva skogsbruk i Sverige, säger skogspolitisk talesperson Peter Helander.

Skogsstyrelsen har i dagarna gått ut med nya besked gällande artskyddet i Sverige. En skarpare tolkning innebär att skogsägare skulle behöva ta hänsyn till samtliga fågelarter i Sverige. I svenska skogar finns omkring 240 fågelarter med 70 miljoner fågelpar, vilket innebär 140 miljoner individer.

– Det här förslaget får enorma konsekvenser i praktiken. Centerpartiet värnar den biologiska mångfalden och de regler som finns idag. Men det är högst oansvarigt av regeringen och Skogsstyrelsen att behandla skogsägare på det här sättet, säger Peter Helander.

Beskedet kring artskyddet skulle innebära att landets skogsägare och jordbrukare tvingas ta hänsyn till samtliga fåglar på en individnivå, vilket inkluderar även individuella skator, fiskmåsar och talgoxar.

– Den här hårdare tolkningen av artskyddet skulle också kunna leda till att bönderna i Sverige inte kan genomföra vårbruket, eftersom man oavsiktligt skulle riskera att skada ett tomt fågelbo på åkern, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson.

EU-domstolen har konstaterat att det svenska regelverket för skyddet av fåglar redan är strängare än vad EU kräver. Därför vill Centerpartiet att regeringen agerar skyndsamt och ser till att Skogsstyrelsen inte kan börja tillämpa de nya skärpningarna.

– Sverige har inte bara infört EU:s krav gällande fågeldirektiv, utan överimplementerat direktivet. Vi måste ha rimliga regler i Sverige som gör att det går att bedriva jord- och skogsbruk, säger Daniel Bäckström.