Nu blir nödmiljarden till bönder verklighet

Med anledning av jordbrukets kraftigt stigande kostnader har Centerpartiet drivit igenom en miljard extra till svenska bönder. Förslaget fick stöd i riksdagen och pengarna avsätts nu i vårändringsbudgeten.

– Det här är viktiga insatser för att rädda svenskt jordbruk. En nödmiljard kommer bidra till att Sverige kan ha ett hållbart jordbruk både på kort sikt och i framtiden, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

De dramatiskt stigande priserna på el, bränsle, konstgödsel och soja har lett till en ekonomisk kris för många jordbrukare runtom i landet. Därför lade Centerpartiet i januari 2022 fram ett förslag om en stödmiljard, likt de insatser som sattes in under torkan 2018. Nu blir förslaget verklighet, efter att en majoritet gett stöd till förslaget i riksdagen.

– Förslaget om en nödmiljard är precis vad Centerpartiet drivit på för. Nu behövs också ytterligare satsningar på landsbygdsprogrammet framöver, för att stärka jordbrukets konkurrenskraft, säger Martin Ådahl.

En miljard kronor extra kommer att avsättas i den vårändringsbudget som regeringen inom kort presenterar i sin helhet.

– Det är ett otroligt glädjande besked att vårt förslag togs på allvar och svenska bönder nu får det ekonomiska stöd de behöver. Det handlar i grund och botten om att Sverige fortsatt ska kunna ha ett hållbart jordbruk kommande år, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson, och fortsätter:

– På kort sikt är det här helt avgörande för jordbruket. Samtidigt behöver våra bönder också bättre långsiktiga förutsättningar. Centerpartiet driver bland annat på för en grön biopremie, för att jämna ut prisskillnaderna mellan HVO och diesel.