C: "Straffa EU-länder som bryter mot rättsregler"

Nu är det fastställt att EU får möjlighet att stoppa utbetalningar till de medlemsländer som bryter mot rättsregler. Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani menar att verktyget direkt måste börja användas.

– Beskedet från EU-domstolen är viktigt och efterlängtat. Ungern och Polen ska inte kunna använda EU som en bankomat utan att leva upp till regler kring rättsstaten.

Sedan den 1 januari 2021 har EU en så kallad rättsstatsmekanism på plats. Verktyget ger EU makt att stoppa utbetalningar till de medlemsländer som bryter mot rättsregler. Tyvärr har mekanismen ännu inte kunnat användas, eftersom Polen tog frågan till EU-domstolen. Nu, ett år senare, är det fastställt att det är fritt fram för EU att hålla inne med utbetalningar till de länder som bryter mot rättsstaten.

– EU-domstolens besked är verkligen viktigt och efterlängtat. Länder som Ungern och Polen ska inte kunna använda EU som en bankomat utan att följa de regler som unionen satt upp, säger Abir Al-Sahlani.

Tyvärr har det tagit alldeles för lång tid. EU-kommissionen har haft mekanismen på plats i över ett år men ändå tvekat att använda den.

– Det är beklagligt att det tagit så lång tid och så många EU-medborgare fått lida. Nu är det slut på långbänken, nu är det fritt fram för EU att ekonomiskt straffa de länder som bryter mot rättsreglerna. Polen och Ungerns motstånd mot EU har nått vägs ände, säger Abir Al-Sahlani.