Nu sänks kraven för att servera alkohol

En majoritet i riksdagen har ställt sig bakom Centerpartiets förslag att ta bort kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det är en vinst för besöksnäringen. 

– Dagens regelverk skapar onödigt regelkrångel som gör det svårare för företagande, utan att reglerna uppfyller ett eget syfte. Det är inte rimligt att ett serveringsställe ska tvingas att ha ett kök för att kunna servera alkohol, säger riksdagsledamot Peter Helander.

Efter att Centerpartiet lagt fram ett förslag att slopa kravet på matservering för att få alkoholtillstånd har beslutet nu klubbats i riksdagen. Dagens krav på att serveringsställen måste erbjuda lagad mat för att få tillstånd att servera alkohol är inte rimligt, och är en gammal kvarleva från förbudstiden.

– Det här ett viktig vinst för besöksnäringen. Sverige behöver en modern lagstiftning som gör det enklare för företag och som samtidigt är begriplig för såväl företagare som för konsumenter, säger Peter Helander.

En viktig del i besöksnäringens utveckling är att erbjuda upplevelser av olika slag. Genom att ta bort kravet på matservering för alkoholtillstånd stärker vi besöksnäringens konkurrenskraft och gynnar nya former av företagande.