Annie Lööf: ”Vi välkomnar Zelenskyys parti till liberala ALDE-familjen”

Europa måste stå enade när vår demokrati hotas. På initiativ av Annie Lööf och Centerpartiet har Ukrainas president Zelenskyys parti idag beviljats medlemskap i Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE).

– Europas liberaler står enade med president Zelenskyy och hans ovärderliga kamp för frihet och demokrati i Ukraina, säger Annie Lööf.

Tillsammans med samtliga europeiska systerpartier fördömer Centerpartiet kraftfullt Putins fullskaliga militära invasion av Ukraina. Krigsförklaringen är ett hot mot landets existens och hela den europeiska säkerheten. Oskyldiga barn och människor betalar just nu med sina liv, och hundratusentals är på flykt.

Under ett extrainsatt partiledarmöte för ALDE:s medlemmar den 28 februari diskuterades läget i Ukraina. På initiativ av Annie Lööf och Centerpartiet beviljades ALDE-medlemskap för Sluha Narodu, partiet som leds av president Volodymyr Zelenskyy. Det fulla medlemskapet bekräftas i juni, men redan nu ges partiet ”temporary extraordinary emergency affiliate status”.

– Om demokratin ska segra måste vi stå starka och enade. Centerpartiet och hela den liberala gemenskapen i Europa känner full solidaritet med Zelenskyy och den ukrainska befolkningen, säger Annie Lööf.

I ett gemensamt uttalande lyfts flera åtgärder av ALDE-medlemmarna i Ukraina. Nu behövs hårdare sanktioner, fler militära insatser, ett ökat humanitärt stöd samt att en Marshallplan för återuppbyggnaden av Ukraina tas fram.

  • För Ukrainas återuppbyggnad behövs en ekonomisk plan och ekonomiska insatser, på ett liknande sätt som Marshallhjälpen togs fram under andra världskriget.
  • Ansökningar om EU-medlemskap för Ukraina, Georgien, Moldavien och andra östeuropeiska länder bör behandlas skyndsamt, där det är möjligt.
  • Sanktioner måste vara kraftfulla och kännbara, såväl mot den ryska regimen som mot individuella personer. Bland annat bör den belarusiska ledaren Lukashenko få sanktioner riktade mot sig.
  • EU och Nato:s stöd till Ukraina är avgörande, genom såväl ekonomiska som militära medel.
  • Människor som flyr från kriget måste ges möjlighet att skyddas och få sin asylrätt prövad – här behöver Europa stå enat.
  • Det humanitära stödet från Europas länder till den ukrainska befolkningen är avgörande i en kris som denna, och måste fortsätta.

Centerpartiet och ALDE står också i solidaritet med alla de människor i Ryssland som med stort mod står upp för vår demokrati, och protesterar Putins regims fasansfulla krig i Ukraina.

Om ALDE

Alliance of Liberals and Democrats för Europe (ALDE) verkar för att stärka mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter i och utanför EU. Det är det fjärde största partiet i Europarlamentet, där dess ledamöter ingår i gruppen Renew Europe.

Läs hela uttalandet från ALDE , 101.9 kB.

Läs mer på Annie Lööfs Facebooksida