En kraftfull ökning av försvarets anslag

Det säkerhetspolitiska läget i Europa är allvarligt och oroande. Centerpartiet vill därför höja försvarets anslag kraftfullt, med en ökning till två procent av BNP senast 2025.

– Putins krig är en hänsynslös attack mot människoliv och mot Ukrainas demokrati. Men det är också en attack mot den europeiska freden, och innebär en betydligt mörkare verklighet som Sverige måste förhålla sig till, säger partiledare Annie Lööf.

Kriget i Ukraina har orsakat en humanitär katastrof som redan lett till stort lidande och död. Hundratusentals människor har lämnat sina hem och är nu på flykt. Samtidigt får kriget konsekvenser för Sverige och Europa. Tyskland har redan lagt om sin försvars- och säkerhetspolitik och sätter upp en försvarsfond på 100 miljarder euro i år. För Centerpartiet är det tydligt att även Sverige måste förhålla sig till den nya verkligheten.

– Nu är tid att bygga Sverige starkare, tillsammans. Vår beredskap måste höjas och vårt försvar stärkas. Det behövs en bred enighet i svensk politik för att komma framåt, på samma sätt som vi gått samman för att ge humanitärt och militärt stöd till Ukraina. Här vill jag särskilt rikta mig till Socialdemokraterna och Moderaterna, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill höja anslaget till två procent av BNP i snabb takt, till 2025. Då behövs en ambitionshöjning, utöver redan beslutade förstärkningarna, på 30–35 miljarder kronor.

– Varje dag gör försvarets män och kvinnor ett ovärderligt arbete, för att värna vår trygghet och säkerhet. De behöver bästa möjliga villkor. Centerpartiet har drivit på för att höja försvarsanslagen de senaste åren – för ökad cybersäkerhet, återstarten av regementen och förstärkning av totalförsvaret. Nu måste vi växla upp ytterligare, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Stödet till Ukraina kommer också att fortsätta.

– Sverige och EU står bakom Ukraina i deras hårda kamp. Det ska vi fortsätta med, genom humanitärt, ekonomiskt och militärt stöd. Samtidigt måste vi agera för Sveriges bästa framåt och se till att vår försvarsförmåga kan stärkas redan i år, säger Daniel Bäckström.

Läs mer i Dagens Nyheter